Multiplanetární systém v představách malíře. Credit: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (IPAC)
Multiplanetární systém v představách malíře. Credit: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (IPAC)

Objev má jedinou vadu na kráse… ale postupně.

Hvězda Kepler-160 je velmi podobná Slunci. Je jen nepatrně hmotnější ale má stejnou zářivost. U hvězdy byly v minulosti objeveny dvě planety. Kepler-160 b má poloměr 1,7 Země a oběžnou dobu 4,3 dny. Vzdálenější planeta c má má poloměr 3,1 Země a oběžnou dobu 13,7 dní.

Vzdálenější z planet vykazuje poměrně výrazné změny v časech tranzitů, což znamená, že k přechodům planety před hvězdou nedochází pravidelně.

Za to může obvykle nějaká další planeta v systému – obvykle samozřejmě netranzitující, takže ji nelze v datech z Keplera nebo jiného lovce tranzitů najít.

René Heller a jeho kolegové se podívali do dat z Keplera znovu a našli možného viníka. Okolo hvězdy obíhá další tranzitující planeta nebo spíše kandidát s označením KOI-456.04.

Parametry planety jsou extrémně zajímavé. Okolo hvězdy totiž oběhne za 378 dní, takže ji to trvá o dva týdny déle než Zemi okolo Slunce.

Velká poloosa dráhy je 1,089 AU! Planeta tak obíhá zhruba stejně daleko od své hvězdy jako Země od Slunce.

Vzhledem k tomu, že zářivost hvězdy je stejná jako u Slunce, tak i oslunění planety bude podobné. Konkrétně dostává od hvězdy 93 % záření co Země od Slunce. Na jejím povrchu by měla být rovnovážná teplota asi 244 Kelvinů, což je o 10 méně než u Země. Mluvíme ale o teplotě bez vlivu atmosféry.

Až do teď mluvíme přesně o planetě, kterou toužíme najít. Bohužel poslední parametr nenadchne. Planeta je 1,9krát větší než Země, takže půjde zřejmě spíše o menší verzi Neptunu.

Když planetu vědci zadali do simulací, zjistili, že nedokáže vysvětlit odchylky v časech tranzitů planety c. V systému tak musí být ještě čtvrtá planeta, která nevykonává tranzity.

Podle vědců bude mít hmotnost 1 až 100 Zemí a oběžnou dobu 7 až 50 dní. S ohledem na očekávanou amplitudu změn radiálních rychlostí by měla být dostupná současným spektrografům.

Zdroj: Transit least-squares survey
III. A 1.9 R⊕ transit candidate in the habitable zone of Kepler-160 and a nontransiting planet characterized by transit-timing variations

Reklama