TESS. Credit: NASA
TESS. Credit: NASA

Na internetu (respektive v jedné ze studií) je skvělá kresba zorných polí minulých, současných a budoucích lovců exoplanet, kteří využívají tranzitní metodu.

Úplně prvním byl v letech 2006 až 2014 evropský CoRoT (růžová barva). Na něj navázal Kepler, který po velkou část mise (2009-2013) pozoroval jen jedno zorné pole – červená barva. Poté ale přišla mise K2, ve které pozoroval Kepler zorných polí daleko více. Všechny se nacházejí v okolí ekliptiky (zelená).

V případě současného lovce TESS by bylo zakreslení zorných polí trochu složitější, protože loví exoplanety na více než 80 % oblohy. Přibližně 60 % z toho však pozoruje jen 27 dní. Na kresbě jsou znázorněné (žlutě) jen oblasti, které pozoruje TESS po dobu téměř celého jednoho roku. Tyto části mimochodem netvoří ani 2 % z celkové plochy zorného pole TESS.

A nakonec jsou vynesena zorná pole chystané družice PLATO, která má odstartovat v roce 2026 – to jsou ty NPF, SPF, STEP01, STEP02 atd.

PLATO dokáže objevit planety o velikosti Země u hvězd podobných Slunci. Družice bude vybavena 26 oddělenými dalekohledy o průměru 12 cm.

Nominální mise družice PLATO má trvat čtyři roky a stále se zvažují dva scénáře pozorování: první se skládá s dvou dlouhodobých pozorovacích fází (SPF, NPF). Druhý scénáře pracuje s jedním zorným polem (tři roky) a druhou fází s více zornými poli (STEP 1 až 10), které by trvaly několik měsíců.

Zdroj: @DrReneHeller

Reklama