Pekelný svět v představách malíře. Credit: NASA/Kepler Mission/Dana Berry
Pekelný svět v představách malíře. Credit: NASA/Kepler Mission/Dana Berry

TESS objevila u červeného trpaslíka, který se nachází jen 66 světelných let od nás, exoplanetu nepatrně větší než Země.

GJ 1252 b má poloměr jen 1,2krát větší než Země. Družice TESS planetu objevila v rámci pozorováni 13. sektoru (posledního na jižní polokouli). Astronomům se následně podařilo určit i přibližnou hmotnost planety, která bude asi dvojnásobná ve srovnání se Zemí.

Život na povrchu GJ 1252 b určitě nebude. Planeta sice obíhá okolo chladné hvězdy ale s periodou jen 12,5 hodiny! Je to strašně krátká oběžná doba ale ne až tak výjimečná. Podobných planet s oběžnou dobou kratší než 1 den, někdy dokonce i méně než 10 hodin, jsme už pár našli. Označují se jako planety s ultrakrátkou oběžnou dobou (anglická zkratka je USP).

Předpokládá se, že jde o planety, které přišly vlivem záření blízké hvězdy o svou atmosféru. Možná jsou to jádra bývalých mini-neptunů.

V případě GJ 1252 b se s ohledem na blízkost a jasnost mateřské hvězdy nabízí mnoho cest pro další výzkum: vědci chtějí získat další měření radiálních rychlostí a upřesnit tak hmotnost planety a pátrat po dalších planetách v systému. Přesnější znalost hmotnosti se bude hodit pro určení hustoty, která může pomoci odhalit, jak USP vznikazají.

TESS by se mohla na hvězdu podívat v rámci prodloužené mise a najít případné další planety s delší oběžnou dobou. Zajímavé údaje o hvězdě může také dodat družice GAIA. V neposlední řadě se vědci mohou pokusit detektovat případnou atmosféru planety.

Zdroj: GJ 1252 b: A 1.2 R⊕ planet transiting an M-dwarf at 20.4 pc

Reklama