Hvězdokupa Jesličky. Foto: Giuseppe Donatiello, CC0, Wikipedia

Jednou z klíčových věcí, která astronomy zajímá, je vznik a vývoj planetárních systémů. Podobně jako v jiných částech oboru, také zde žijeme trochu v mlze. Astronomové studují protoplanetární disky s mezerami, které vymetají vznikající planety. Přímo pozorují pár milionů let staré planety, které jsou obří a obíhají velmi daleko od svých hvězd (proto je můžeme současnou technikou vidět) a objevují běžné planety u hvězd většinou pár miliard let staré. Nic mezi tím.

Řešením mou být hvězdokupy. Některé z nich jsou pár stovek milionů let staré. Zatím se v hvězdokupách podařilo najít jen hrstku planet. Jejich přehled je ve starším článku z roku 2018, který se ale příliš nezměnil… to se snad stane až později díky TESS.

Exoplaneta K2-100b

Kepler našel pár exoplanet v hvězdokupách, ale až dosud se u žádné z nich nepodařilo změřit hmotnost. Není to náhoda. Měření radiálních rychlostí mladých hvězd v otevřených hvězdokupách je velmi složité, protože tyto hvězdy velmi rychle rotují a jsou magneticky aktivní. To vše měření ruší a komplikuje.

V případě exoplanety K2-100b se to astronomům povedlo. Planetu u hvězdy v hvězdokupě Jesličky našel Kepler v rámci páté kampaně mise K2. Jedná se o horkého neptuna, který obíhá okolo své hvězdy s periodou jen 1,6 dní a jehož velikost je 3,8 Zemí.

Není to samozřejmě planeta podobná Zemi a na jejím povrchu nebudou podmínky k životu, ale i tak je to přesně ta krasavice, po které astronomové touží. Některé studie z poslední doby totiž naznačují, že tyto mladé planety jsou větší, než jejich kolegyně s podobnou dobou oběhu u starších hvězd. Za vším musíme hledat záření blízké hvězdy, které pomalu a neúprosně likviduje atmosféru planety (tzv. fotoevaporace).

Autoři studie provedli 78 měření radiálních rychlostí spektrografem HARPS-N na Kanárských ostrovech, vyjmuli z nich aktivitu hvězdy (zjednodušeně řečeno) a odhadli hmotnost planety na 21,8 ± 6,2 Země. Hustota planety je poměrně nízká – asi 2000 kg/m3. Není tedy pochyb o tom, že má významnou atmosféru z těkavých látek. Nebude ji ale mít dlouho. Určitě ne ve stávající podobě. Podle vědců přichází o 100 tisíc až 1 milion tun atmosféry za sekundu…

Zdroj: Radial velocity confirmation of K2-100b: a young, highly irradiated, and low density transiting hot Neptune

Reklama