K2-18, CREDIT: ALEX BOERSMA, WWW.ALEXBOERSMA.COM.
K2-18, CREDIT: ALEX BOERSMA, WWW.ALEXBOERSMA.COM.

Média žijí objevem vody v atmosféře exoplanety K2-18b. Velmi často se označuje jako obyvatelná. Prý je to zkratka. Není. Je to nesmysl a to úplný.

Význam nového objevu je zejména v posunu. S využitím dat z Hubblova dalekohledu vědci detektovali vodní páru v atmosféře planety v obyvatelné oblasti. Už to nejsou jen obří světy, které obíhají blízko ke své hvězdě. Je to planeta dál od hvězdy, která je svou velikostí už blíže k Zemi, ale stále to není planeta zemského typu.

Voda je běžná

Existuje utkvělá představa, že kde je voda, tam může být život. Voda je paradoxně ve vesmíru poměrně běžná molekula. Jen molekulární vodík a oxid uhelnatý jsou častější. Molekuly vody se běžně nacházejí v atmosférách obřích exoplanet. Není to tak těžké. Mnohem těžší je určit hojnost vody v dané atmosféře. To se nepovedlo ani u K2-18b.

Obyvatelná oblast

Obyvatelná oblast říká, že planeta dostává od své hvězdy přijatelné množství záření. Není tedy ani moc blízko k hvězdě a ani moc daleko od ní. V případě K2-18b je to 1440 ± 80 W/m2, což zase není tak velký rozdíl ve srovnání s tím, co dostává Země od Slunce – 1370 W/m2.

Vtipné je, že Venuše je také více méně v obyvatelné oblasti, ale na prázdniny byste tam asi nejeli. Sovětské sondy vydržely na jejím povrchu pracovat pár minut. V čem je rozdíl oproti Zemi? V atmosféře! Astronomové v případě exoplanet mohou vzít zářivost hvězdy, odhadnout albedo (množství záření, které planeta odráží) a podle toho určit tzv. rovnovážnou teplotu. Je to teplota, která by byla na povrchu planety, pokud by ta neměla žádnou atmosféru. V případě K2-18b je to 265 ± 5 Kelvinů, což je něco mezi -13 až -3 °C. Je to tedy přibližně stejná rovnovážná teplota jako u Venuše! Ale Venuše není obyvatelná, že ne?

Přítomnost planety nebo jakéhokoliv objektu v obyvatelné oblasti neznamená, že je obyvatelná. Je to asi stejné, jako když potkáte neznámého pána v nemocnici. Necháte se od něj vyšetřit? Pokud se někdo pohybuje po chodbách nemocnice, nemusí to být přece hned lékař.

Není to super-země

O K2-18b se píše také jako o super-zemi, což ale není přesné. Nejedná se o planetu s železným jádrem, nějakými těmi silikáty a atmosférou podobnou Zemi. K2-18b bude mít mnohem blíže k Neptunu. Možná trochu cítíme potřebu planetu někam zaškatulkovat, ale tři šuplíky ze Sluneční soustavy (terestrické planety, ledové planety a plynní obři) k tomu bohužel nestačí.

Atmosféra planety bude velmi výrazná. Procentuální podíl hmotnosti atmosféry na celkové hmotnosti planety bude výrazně větší než v případě Země a terestrických planet. A především… bude tvořena převážně vodíkem.

Astronomové podobné planety označují jako mini-neptuny. Je to svět planet o velikosti přibližně 1,6 až 4 Zemí, kam patří také K2-18b.

Poznámka: Planetu samozřejmě nevidíme. Kepler pozoroval její tranzity (poklesy jasnosti hvězdy) a Hubble se podíval na spektrum hvězdy, v němž atmosféry planety zanechala otisk. Paradoxní je, že samotný objev vody je důkazem, že planeta není obyvatelná. Proč? Pokud by se jednalo o kamennou planetu s atmosférou podobnou Zemi, tak by Hubble nic nenašel. Na studium tenké atmosféry nestačí. S tím bude mít problém i JWST.

Ale povrch to má, že jo?

Spíše jádro. Pevné jádro mají také Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Pokud bychom je přesunuli do obyvatelné zóny, budou obyvatelné? Asi ne.

Za 10 let povíme, zda je tam život

Astronomové prý do 10 let zjistí, zda je na K2-18b život. Jak? Budou hledat molekuly, které mohou ukazovat na přítomnost mikroorganismů…. Netuším, proč tohle říkají, ale nad jejich výroky se na Twitteru pohoršují i jejich kolegové.

Ve skutečnosti nebudou. Jen naprostý idiot by něco takového dělal u K2-18b. Studium atmosfér menších exoplanet bude velmi náročné – technicky, časově i finančně. Tzv. biomakery budeme hledat tam, kde se očekávají. Tedy na kamenných exoplanetách s přijatelnou atmosférou.

Není to pravda, ale mohla by být

Dokonce jsem se už dočetl, že život může existovat i v extrémních podmínkách a že vlastně vůbec nevíme nic o podmínkách vhodných k životu. To by bylo asi na delší debatu, ale takhle věda nefunguje. Nelze nějakou planetu označit za obyvatelnou jen proto, že si to přejeme.

TOP 10+ Na kterých exoplanetách může být život? Podívejte se na přehled

Reklama