Credits: NASA Ames/SETI Institute/JPL-Caltech
Obyvatelná exoplaneta v představách malíře. Credits: NASA Ames/SETI Institute/JPL-Caltech

Astronomové objevili systém, který tvoří tři malé planety. Na povrchu jedné z nich by mohly být podmínky k životu.

Na hvězdu GJ 1061 (Gliese 1061) se zaměřil projekt Red Dots, který se věnuje lovu exoplanet u menších hvězd v okruhu asi 16 světelných let od nás.

Projekt už dokázal objevit exoplanetu u Barnardovy hvězdy a jeho předchůdce našel planetu u nejbližší hvězdy od Slunce Proximy Centauri. Ve všech případech sehrál nejdůležitější roli spektrograf HARPS, který je instalován na 3,6 m dalekohledu na La Silla v Chile.

GJ 1061: tři malé planety

Hvězda GJ 1061 je malý červený trpaslík, který se nachází 12 světelných let od nás v souhvězdí Hodin. Jedná se o 20. nejbližší hvězdu od Slunce. Svými parametry je velmi podobná Proximě Centauri, ale její stelární aktivita bude mírnější.

Srovnání GJ 1061 a Proximy Centauri

Parametr GJ 1061Proxima Centauri
Poloměr0,156 Rs0,154 Rs
Hmotnost0,12 Ms0,12 Ms
Zářivost0,0017 Ls0,0017 Ls
Teplota3 000 K 3040 K
Vzdálenost 12 ly4,3 ly
Stáří > 7 mld. let4,8 mld. let
Počet známých planet31
Ms: hmotnost Slunce, Rs: poloměr Slunce, Ls: zářivost Slunce, ly: světelné roky

 

Spektrograf HARPS se na hvězdu zaměřil v průběhu 54 nocí od července do září 2018. Pomoci metody měření radiálních rychlostí se podařilo objevit tři planety s oběžnými dobami 3,2, 6,7 a 13 dní. Vědci detekovali ještě jeden signál, ale ten přisuzuji spíše rotaci hvězdy.

Planety pochopitelně nevidíme, ale tím, jak obíhají okolo společného těžiště se svou hvězdou, tak s ní v prostoru cloumají. To se projevuje ve spektru hvězdy posuvem spektrálních čar. Oběžné doby všech tří planet jsou blízko rezonanci 1:2:4. Znamená to, že když vnější planeta oběhne okolo hvězdy jednou, prostřední to za stejnou dobu stihne dvakrát a vnitřní čtyřikrát. Rezonance, nebo to, co vypadá jako rezonance, je zřídkakdy dílem náhody, takže to do určité míry potvrzuje věrohodnost objevu.

Ještě výrazně lepší by bylo pozorovat přechody planet před hvězdou. Družice TESS hvězdu už pozorovala, ale v průběhu 60 dnů pozorování nic nenašla. Neznamená to, že planety neexistují, jen jejich roviny oběžných drah nesměřují k nám.

Fyzikální parametry planet a obyvatelnost GJ 1061 d

Všechny tři planety jsou terestrického typu. Vnitřní planeta má hmotnost nejméně 1,4 Země, prostřední 1,8 a vnější 1,7 Země.

První dvě planety obíhají ke své hvězdě příliš blízko. Vnější planeta GJ 1061d však dostává od hvězdy 60 % záření, které dostává Země od Slunce. Na jejím povrchu by mohly být podmínky k životu.

Co o planetě víme? V podstatě nic. Známe její orbitální parametry, takže víme, jaké množství záření dostává. Známe také její minimální hmotnost. Pokud by planeta tranzitovala, což se nejspíše neděje (jak ukázala TESS), tak bychom dokázali zjistit její poloměr a mohli seriozně diskutovat o složení jejího povrchu.

Vědci nastínili možná složení povrchu, z čehož lze odvodit případnou velikost planety. Pokud by se jednalo o planetu podobnou Zemi, mohla by mít poloměr okolo 1,2 až 1,4 Země. Pokud by obsahovala větší množství těkavých látek, byl by její poloměr až 1,6 Země.

Zdroj: Red Dots: A temperate 1.5 Earth-mass planet in a compact multi-terrestrial planet system around GJ1061

Reklama