Exoplaneta NGTS-4b v představách malíře. Credit: warwick.ac.uk
Exoplaneta NGTS-4b v představách malíře. Credit: warwick.ac.uk

Projekt NGTS ulovil 920 světelných let od nás velmi zajímavý kousek. Exoplaneta NGTS-4b má velikost 3krát větší a hmotnost 20krát větší než Země. Lepší je srovnání s Neptunem. Planeta je zhruba o 20 % menší.

Srovnání s Neptunem je velmi důležité. Exoplaneta totiž obíhá okolo své hvězdy s periodou 1,3 dní. Jedná se o oblast, ve které planety o velikosti Neptunu nenacházíme. Pohybují se tam buď obří světy zvané horcí jupiteři nebo malé a velmi horké planety. Důvod? Očekává se, že planeta o velikosti a hmotnosti Neptunu nedokáže odolávat extrémnímu záření blízké hvězdy a postupně přijde o svou atmosféru, kterou si kvůli nižší gravitaci neudrží.

NGTS-4b tady ale je a má se v rámci možností čile k světu. Její atmosféra bude rozžhavená na 1000 °C. Jak je možné, že přežila? Odhadovaná hustota planety naznačuje, že může jít o kamenné jádro s atmosférou z těkavých látek. Hmotnost jádra může být velká, takže dokáže atmosféru udržet, ačkoliv i tak bude docházet k významným atmosférickým ztrátám. Další možností je, že planeta migrovala do blízkosti hvězdy později, takže se vyhnula období, kdy hvězda vyzařovala nejvíce rentgenová záření.

NGTS-4b je tranzitující exoplanetou, která velmi pěkně ukazuje schopnosti nového lovce exoplanet NGTS. Hloubka tranzitu je pouze 0,13 %, což je nejméně ze všech tranzitujících planet objevených ze Země.

Hloubka tranzitu samozřejmě závisí na velikosti planety, která v tomto případě není zase tak malá, ale také na velikosti hvězdy a NGTS-4 má poloměr 0,84 Slunce.

Lovec exoplanet NGTS v Chile. Credit: warwick.ac.uk
Lovec exoplanet NGTS v Chile. Credit: warwick.ac.uk

NGTS (Next-Generation Transit Survey, Nová generace přehlídky tranzitů) tvoří dvanáct dalekohledů o průměru 20 cm, které postavila rakouská firma Astro Systeme Austria. CCD kamery jsou pak z dílny Andor Technology. Soustava se nachází na observatoři Cerro Paranal v Chile.

Zdroj: NGTS-4b: A sub-Neptune transiting in the desert

Reklama