Pozice HR 858 v souhvězdí Pece. Zdroj: Stellarium
Pozice HR 858 v souhvězdí Pece. Zdroj: Stellarium

TESS objevila při pozorování 3. a 4. sektoru tři exoplanety u hvězdy HR 858. Jedná se o jednu z nejjasnějších hvězd, okolo které obíhá tranzitující planeta. Tou úplně nejjasnější je zatím stále HD 219134.

HR 858 je ale nejjasnější hvězdou se třemi tranzitujícími planetami. Všechny mají velmi podobnou velikost okolo 2 Zemí. Jedná se o systém, který označujeme jako kompaktní. Do vzdálenosti pouhé jedné desetiny AU se vejdou všechny tři planety. Jejich oběžné doby jsou od 3,6 do 11,2 dní. Na povrchu žádné z planet nebudou podmínky vhodné k životu a to s ohledem na jejich velikost (nepůjde zřejmě o terestrické světy) a také blízkost mateřské hvězdy. Na nejvzdálenější z planet se odhaduje rovnovážná teplota 1000 Kelvinů.

Hvězda HR 858 se nachází přes 100 světelných let v souhvězdí Pece. Jedná se sice o jižní souhvězdí, ale v období okolo Mikuláše je pozorovatelné také od nás nad jižním obzorem. Podle autorů je sice hvězda viditelná pouhým okem, ale se svou jasnosti přes 6 mag spíše obtížně. V kombinaci s pozicí na české obloze je tak její nalezení na obloze hodně velkou výzvou.

Astronomové mají jasné hvězdy rádi a pod pojmem jasná si můžeme představit cokoliv jasnější než 10 mag. Podobné hvězdy nebo spíše jejich planetární systémy se zkoumají lépe. Systém HR 858 je tak ideální pro průzkum atmosfér exoplanet, měření radiálních rychlostí nebo stanovení sklonu rovin drah planet vůči rovině rovníku hvězdy prostřednictvím Rossiterova-McLaughlinova efektu (zkoumá se deformace radiální křivky při tranzitu planety vlivem Dopplerova jevu).

TESS už brzy začne pozorovat severní polokouli, takže přibudou planety u hvězd, které jsou od nás viditelné přece jen lépe.

Zdroj: TESS Spots a Compact System of Super-Earths around the Naked-Eye Star HR 858 

Reklama