Kepler-62f, credit: NASA

V roce 2013 představili astronomové objev velmi zajímavého planetárního systému Kepler-62. Okolo hvězdy obíhá pět planet s oběžnými dobami od necelých 6 po 267 dní.

Dvě planety (e a f) vymetají okraje obyvatelné zóny. V případě planety Kepler-62e zřejmě o podmínkách k životu příliš mluvit nelze. Planeta dostává více záření od své hvězdy než Země od Slunce a její velikost 1,6 Země je přesně na hranici mezi terestrickými planetami a mini-neptuny.

Kepler-62f je na tom lépe. Oslunění je sice jen 0,4 (tedy 40 % záření, které dostává Země od Slunce), ale při slušné koncentraci oxidu uhličitého by na povrchu mohla být alespoň někde voda v kapalném skupenství. Planeta má poloměr 1,4 Země.

Falešný poplach? 

V době objevu byl Kepler-62f tak trochu darem z nebes. Jeho oběžná doba je poměrně dlouhá – 267 dní. Je to více, než mají potenciálně obyvatelné planety u červených trpaslíků, takže to byla příjemná změna.

Bohužel to má své stinné stránky. Kepler během své mise pozoroval jen 4 tranzity. Jen… je to docela dostačující počet, ale více tranzitů by samozřejmě prospělo.

Systém Kepler-62 a jeho srovnání se Sluneční soustavou. Credit: Caltech, NASA
Systém Kepler-62 a jeho srovnání se Sluneční soustavou. Credit: Caltech, NASA

V roce 2017 vyšel katalog kandidátů od Keplera a v něm byla Kepler-62f označena jako falešný poplach. V překladu to znamená, že planeta neexistuje. Opravdu?

Astronomové se stávají oběťmi vlastních objevů. Dat z Keplera a dnes TESS je tolik, že se jednotliví kandidáti nedají ověřovat po jednom. Využívají se hromadné statistické validace. Je to silný, ale ne bezchybný nástroj. A právě Kepler-62f ukazuje, že tento postup nelze aplikovat obecně.

Některé atraktivní objevy je nutné i nadále ověřovat samostatně, jinak nám mohou podobně jako Kepler-62f sklouznout do škatulky falešných poplachů. Týká se to zejména menších planet s delší oběžnou dobou, u kterých máme jen pár tranzitů.

V nové studii se vědci podívali na exoplanetu znovu a komplexně. Výsledek? Planeta by měla existovat. Algoritmus, který ji pohřbil, pracoval se zjednodušenými kritérii a ignoroval dva ze čtyř pozorovaných tranzitů planety. Například tranzit, ke kterému došlo v Q9 (devátý kvartál pozorování Keplera), byl ignorován z toho důvodu, že k němu došlo v podobnou dobu jako k tranzitu jiné planety v systému. Druhý tranzit byl ignorován kvůli možnému artefaktu v datech.

Kepler-62f je velmi zajímavou planetou. Bohužel s ohledem na malou jasnost hvězdy není příliš vhodný pro transmisní spektroskopii (průzkum atmosféry) dalekohledem JWST.

Zdroj: Kepler-62f: Kepler’s First Small Planet in the Habitable Zone, but Is It Real?

Reklama