Exoplaneta HR 8799e. Credit: ESO/L. Calçada
Exoplaneta HR 8799e. Credit: ESO/L. Calçada

Současnou vlajkovou lodí Evropské jižní observatoře je Cerro Paranal v Chile. Nachází se zde čtyři velké dalekohledy o průměru 8,2 m a několik menších pomocných dalekohledů.

Každý z dalekohledů může pracovat zvlášť, ale mohou také pracovat dohromady, čímž vzniká teleskop s více než 20krát větším rozlišením. Pomoci soustavy zrcadel, které se nachází pod povrchem, se světlo vesmírných objektů dopraví do jednoho místa. Říká se tomu interferometrie.

V srpnu 2018 pozoroval přístroj GRAVITY vůbec poprvé v historii pomoci optické interferometrie slavný planetární systém HR 8799.

Okolo mladé hvězdy, kterou nalezneme 130 světelných let od nás v souhvězdí Pegase, obíhá čtveřice obřích planet. První tři planety byly objeveny v roce 2008, o dva roky později přibyla ještě planeta HR 8799e. Právě na ní se zaměřil přístroj GRAVITY.

Planeta se nachází asi 390 tisícin obloukových vteřin od hvězdy, což odpovídá zhruba 16 AU. Přestože je to poměrně daleko, je planeta HR 8799e ze všech čtyř planet k hvězdě nejblíže.

Pozorování interferometru VLT potvrdilo, že planeta bude asi o 20 % větší než Jupiter. Její hmotnost je 6 až 17 Jupiterů. Jedná se o poměrně mladý svět, který je stále ještě horký – má zhruba 1000 °C.

Analýza ukázala, že planeta má atmosféru, která obsahuje mnohem více oxidu uhelnatého než metanu. Zřejmě za to může vertikální proudění v atmosféře, které zabraňují reakci oxidu uhelnatého s vodíkem za vzniku metanu.

Atmosféra také obsahuje oblaky tvořené částicemi železného a křemičitého prachu. V atmosféře planety zřejmě probíhají mohutné a divoké bouře.

Zdroj: First direct detection of an exoplanet by optical interferometry
Astrometry and K-band spectroscopy of HR 8799 e

Reklama