Proxima b v představách malíře. Credit: ESO/M. Kornmesser
Proxima b v představách malíře. Credit: ESO/M. Kornmesser

Letos to budou už tři roky, co byla objevena exoplaneta Proxima b. Díky měření radiálních rychlostí známe jen její dolní odhad hmotnosti. Poloměr neznáme. Pravděpodobnost tranzitů planety byla vždy relativně malá, ale i tak se o jejich objevení vědci pokoušeli. Pokud by planeta před svou hvězdou přecházela, dozvěděli bychom se více o její velikosti.

Bohužel pravděpodobnost, že Proxima b přechází před Proximou Centauri, je asi jen 1,5 %. Hledání tranzitů navíc značně komplikují erupce hvězdy, k nimž dochází každých několik desítek minut.

Dax Feliz a jeho tým vzali 329 pozorování Proximy Centauri z let 2006 až 2017. Využili data ze sítě robotických dalekohledů Skynet, dalekohledu Real Astronomy Experience v Austrálii a dalších teleskopů (včetně dalekohledu KELT, který už objevil několik exoplanet).

Pokud by Proxima b tranzitovala, způsobovala by pokles jasnosti hvězdy asi o 5 tisícin magnitudy jednou za zhruba 11 dní. Vědci dokonce vzali simulované tranzity, aby si ověřili, že by v datech skutečně objevili tranzit o podobné hloubce.

Nic

Ve světelných křivkách Proximy Centauri se nepodařilo najít žádné tranzity, které by odpovídaly Proximě b. Zcela vyloučit tranzity této planety však vědci nemohou.

V uplynulých letech se objevily studie, ve kterých autoři velmi opatrně hlásili možné tranzity u Proximy Centauri. Nemělo jít o Proximu b ale spíše o další planetu. Jednalo se jen o jednorázové události a sami autoři upozorňovali, že může jít o falešné poplachy.

V nové studii se nepodařilo najít ani žádné jiné tranzity s jinou periodou. Autoři dokonce vyloučili možnost, že okolo Proximy Centauri obíhá nějaká planeta s periodou kratší než 5 dní, která by způsobovala pokles jasnosti o více než 5 tisícin mag.

Proximu Centauri bude letos pozorovat také TESS. Stane se tak v rámci sektorů 11 až 12 od 22. dubna 2019 do 19. června 2019.

Zdroj: A Multi-Year Search For Transits Of Proxima Centauri. II: No Evidence For Transit Events With Periods Between 1-30 Days

Reklama