Horký jupiter, credit: NASA
Horký jupiter, credit: NASA

První objevené exoplanety obvykle spadaly do kategorie horkých jupiterů. Nejedná se však o až tak běžný typ exoplanet. O dost vzácnější jsou horcí jupiteři s další planetou v systému. Některé planety na vzdálenějších drahách se zatím možná nepodařilo najít, protože nejběžnější metody podobné planety nedokáží najít.

Co ale situace, kdy okolo hvězdy obíhá kromě horkého jupiteru další planeta ještě blíže k hvězdě? Možná tušíte, že takových systému moc nebude. Známe jen dva.

Prvním je WASP-47. Kromě horkého jupitera s oběžnou dobou 4 dní obíhá okolo hvězdy ještě planeta s dobou oběhu 19 hodin. Planeta má poloměr 1,8 Země. V systému jsou i další dvě planety s oběžnými dobami 9 a 596 dní.

V nové studii vědci statisticky potvrdili druhou planetu v systému Kepler-730. Planety nebyly potvrzeny měřením radiálních rychlostí, ale statisticky, což zjednodušeně řečeno znamená, že byly vyloučeny jiné možnosti poklesu jasnosti hvězdy.

Okolo hvězdy o 40 % větší než Slunce obíhá horký jupiter o velikosti 1,1 Jupiteru a dobou oběhu 6,5 dní. Ještě blíže obíhá další planeta s periodou 2,9 dní. Podle vědců má poloměr přibližně 1,6 Země.

Kepler-730 může pomoci otestovat některé teorie související zejména s migrací horkých jupiterů. Očekává se, že horcí jupiteři mohou mít značně skloněné dráhy vůči rovníku hvězdy.

Vědci by mohli sklon změřit Keckovým dalekohledem s využitím Rossiterova-Mclaughlinova efektu, kdy se měří deformace křivky radiálních rychlostí v průběhu tranzitu planety před hvězdou. Komplikací je však jasnost mateřské hvězdy.

Kromě dat z Keplera využili vědci také pozorování družice Gaia a spektrálních pozorování přístroje APOGEE-2 na Apache Point Observatory.

Zdroj: Kepler-730: A hot Jupiter system with a close-in, transiting, Earth-sized planet

Reklama