Kepler-1625 I v představách malíře. NASA/ESA/L. Hustak
Kepler-1625 I v představách malíře. NASA/ESA/L. Hustak

Vloni v létě oznámil Alex Teachey velmi, velmi opatrně možný objev prvního exoměsíce. Jen byl trochu jiný, než jsme očekávali…

Teachey a jeho kolegové tehdy prohledávali světelné křivky 284 exoplanet, které objevil Kepler. U tranzitu exoplanety Kepler-1625b objevili deformaci světelné křivky, která by mohla ukazovat na objev exoměsíce.

Exoplaneta je svou velikostí podobná našemu Jupiteru. Okolo obra Sluneční soustavy obíhají desítky měsíců různé velikosti. Největším je Ganymedes s poloměrem 2 630 km, což je asi 40 % zemského poloměru.

První objevený exoměsíc má mít velikost srovnatelnou s Neptunem, což si přiznejme, nejsou úplně proporce něčeho, co bychom mohli označit jako měsíc.

Kepler-1625 I má obíhat asi 3 miliony km od planety.

Naše Hubble důkazy? 

Exoplanetu Kepler-1625b objevil kosmický dalekohled Kepler v rámci své první mise, takže už pět let danou část oblohy nepozoruje.

Alex Teachey a největší odborník na exoměsíce David Kipping získal pozorovací čas na nejslavnějším astronomickém přístroji. Hubblův dalekohled pozoroval hvězdu Kepler-1625 v říjnu 2017.

Pokud by okolo planety skutečně obíhal masivní a velký měsíc, mohli bychom očekávat přítomnost dvou efektů. Měsíc by měl mít podle odhadů asi 1,5 % hmotnosti planety, což je dost k tomu, aby svou gravitací ovlivnil její oběh okolo hvězdy.

Planetě trvá jeden oběh asi 287 dní, ale kvůli gravitaci měsíce by k tranzitům nemělo docházet s železnou pravidelností. Bude tam odchylka v řádu desítek minut.

Před nebo po samotném tranzitu planety by mělo dojít občas také k dalšímu menšímu poklesu jasnosti hvězdy – jakmile zakryje kotouček hvězdy samotný měsíc.

Hubblův dalekohled pozoroval hvězdu Kepler-1625 po dobu 40 hodin (samotný tranzit planety trvá 19 hodin). A našel něco, co vypadá jako oba výše zmíněné jevy! K tranzitu planety došlo o 78 minut dříve, než se očekávalo. Přibližně 3,5 hodiny po tranzitu planety došlo k dalšímu a méně výraznému poklesu.

Stačí to na potvrzení existence měsíce? Ne tak docela. Autoři sami okolo objevu našlapují po špičkách. Snažili se vyloučit různé další možnosti (artefakty v detektoru apod.).

Pozorování Hubblova dalekohledu sice trvalo 40 hodin, ale skončilo dříve než pravděpodobný tranzit exoměsíce. Bude potřeba dalších pozorování.

Kepler-1625 se nachází 8000 světelných let od nás v souhvězdí Labutě.

Zdroj: Nature

Reklama