Ultra-horký jupiter. Credit: NASA, JPL and Caltech
Ultra-horký jupiter. Credit: NASA, JPL and Caltech

Planety se obvykle pohybují přibližně v rovině rovníku své mateřské hvězdy. Souvisí to se vznikem celého systému z relativně plochého protoplanetárního disku.

Horcí jupiteři ale občas tuto tradici velmi silně naruší. Jejich dráhy vykazují extrémní sklony a občas jsou dokonce překlopené (mají sklon přes 90 stupňů).

Astronomové nyní pomoci projektu WASP-South objevili ultra-horkého jupitera WASP-189b. Planeta je o 30 % větší a dvakrát hmotnější než Jupiter. Okolo své hvězdy oběhne jednou za 2,7 dní.

Zajímavý je sklon dráhy. Podle vědců je přibližně 90 stupňů, takže se planeta pohybuje asi 7 milionů km nad póly hvězdy.

Sklon dráhy vědci zjistili prostřednictvím Rossiterova-McLaughlinova efektu, který pracuje s deformací křivky radiálních rychlostí během tranzitu planety před hvězdou.

Schéma vlevo představuje situaci, kdy je rovina oběžné dráhy planety přibližně shodná s rovinou rovníku mateřské hvězdy. Pod obrázkem je vidět symetrickou křivku radiálních rychlostí. Obrázek vpravo zachycuje situaci, kdy je oběžná rovina exoplanety výrazně odlišná od roviny rovníku hvězdy. Křivka radiálních rychlostí je deformovaná. Modrá polokoule představuje část hvězdy, která se k nám vlivem rotace přibližuje, červená pak tu část, která se od nás vzdaluje. Zdroj: subarutelescope.org
Schéma vlevo představuje situaci, kdy je rovina oběžné dráhy planety přibližně shodná s rovinou rovníku mateřské hvězdy. Pod obrázkem je vidět symetrickou křivku radiálních rychlostí. Obrázek vpravo zachycuje situaci, kdy je oběžná rovina exoplanety výrazně odlišná od roviny rovníku hvězdy. Křivka radiálních rychlostí je deformovaná. Modrá polokoule představuje část hvězdy, která se k nám vlivem rotace přibližuje, červená pak tu část, která se od nás vzdaluje. Zdroj: subarutelescope.org

Teplota exoplanety je přes 2600 Kelvinů, což z ní dělá jednu ze tří nejteplejších exoplanet. Mateřská hvězda HIP 73608 zase patří mezi tři nejjasnější hvězdy s tranzitující exoplanetou.

Na následném pozorování tranzitů exoplanety se podílel dalekohled TRAPPIST. O spektrální pozorování se postaraly přístroje HARPS a CORALIE.

Zdroj: WASP-189b: an ultra-hot Jupiter transiting the bright A star HR 5599 in a polar orbit

Reklama