Pekelný svět v představách malíře. Credit: NASA/Kepler Mission/Dana Berry
Pekelný svět v představách malíře. Credit: NASA/Kepler Mission/Dana Berry

Před dvěma dny jsme psali o prvním objevu TESS a už je zde další a minimálně stejně zajímavý.

V rámci pozorování prvního sektoru (25. července až 22. srpna) objevila TESS u červeného trpaslíka LHS 3844 exoplanetu s ultra krátkou dobou oběhu.

LHS 3844 b má poloměr 1,3 Země a okolo své hvězdy oběhne za pouhých 11 hodin. Jedná se o typického představitele USP (Ultra-short-period planets), což jsou planety s oběžnou dobou kratší než jeden pozemský den. Obvykle mají velikost lehce nad 1 poloměr Země.

Existuje teorie, že se jedná o bývalé horké jupitery, kteří se k hvězdě přiblížili tak blízko, že postupně přišli o svou atmosféru a zůstalo jen obnažené jádro.

LHS 3844 b je jednou z nejbližších exoplanet. Červený trpaslík se nachází jen 48 světelných let od nás. Díky tomu je poměrně jasnou hvězdou, takže je vhodná pro měření radiálních rychlostí, ale také pro transmisní spektroskopii.

Vědci by mohli prozkoumat atmosféru planety. Otázkou je, zda planeta obíhající ve vzdálenosti jen 7 hvězdných poloměrů vůbec nějakou atmosféru má. Rovnovážná teplota na denní straně bude přes 800 Kelvinů.

Přítomnost atmosféry může prozradit pozorování tranzitů v různých vlnových délkách. Pokud má planeta nějakou atmosféru, bude hloubka tranzitů v různých vlnových délkách různá.

Zdroj: TESS Discovery of an ultra-short-period planet around the nearby M dwarf LHS 3844

Reklama