Uran na snímku z Hubblova dalekohledu. Credit: Hubble Space Telescope - NASA Marshall Space Flight Center
Uran na snímku z Hubblova dalekohledu. Credit: Hubble Space Telescope - NASA Marshall Space Flight Center

Během kampaní 5 a 16 objevil kosmický dalekohled Kepler exoplanetu s označením EPIC211682544b.

Její oběžná doba je 50 dní, což není na první pohled hodně, ale pokud vezmeme malé planety (pod 4 poloměry Země), tak se jedná o planetu s jednou z nejdelších oběžných dob, u které známe přesně hmotnost.

Nesmíme také zapomenout, že při misi K2 dalekohled Kepler mění zorné pole po necelých 80 dnech, takže objevení planet s delší oběžnou dobou není snadné.

Exoplaneta má hmotnost 14,8 ± 3,1 Země, což je velmi podobné Uranu. Údaje o hmotnosti získal spektograf HARPS-N na Kanárských ostrovech.

Zatímco Uran má poloměr 4 Země, exoplaneta EPIC211682544b je jen 2,4krát větší než Země.

Hustota planety bude zhruba 5700 kg/m3, což je 4krát více než v případě Uranu. Planeta se patrně formovala podobně jako čtyři vnější planety Sluneční soustavy, ale z nějakého důvodu nevysála ze svého okolí příliš mnoho plynu.

Podle hustoty to vypadá, že se EPIC211682544b skládá z kamenného jádra a atmosféry z vody nebo jiných těkavých látek.

Zdroj: EPIC211682544b: A 50-day period sub-Neptune with a mass measurement using HARPS-N

Reklama