Systém Epsilon Indi, Foto: Jon Lomberg, Public domain

Tohle není druhá Země, ale je to velmi zajímavý planetární systém! Astronomové pomoci měření radiálních rychlostí objevili v datech ze spektrografu HARPS obří exoplanetu u Epsilon Indi A.

Epsilon Indi A je poměrně mladá hvězda (1,4 miliardy let), která se nachází necelých 13 světelných let od nás v souhvězdí Indiána na jižní obloze.

Vědcům se podařilo u hvězdy objevit exoplanetu o hmotnosti nejméně 2,7 Jupiteru. Nejistota ve hmotnosti je poměrně velká, takže exoplaneta může mít hmotnost 2,2 až 4,9 Jupiteru a to se bavíme samozřejmě o minimální hmotnosti.

Planeta obíhá ve vzdálenosti 12,8 AU s periodou 52,6 let. Jedná se tedy o exoplanetu s jednou s nejdelších oběžných dob, která byla objevena metodou měření radiálních rychlostí.

V datech z HARPS jsou i další signály. Některé způsobují magnetické cykly hvězdy, další zřejmě rotace hvězdy. Nadějný je ovšem signál s periodou 17,8 dní.

Trojhvězda

Epsilon Indi A je oranžovým trpaslíkem o hmotnosti a velikosti asi 0,8 Slunce, který vyzařuje 22 % záření ve srovnání se Sluncem. Jedná se o trojhvězdu… no i když to je možná trochu nadnesené. Průvodci jsou totiž dva hnědí trpaslíci, kteří se nacházejí 1459 AU od hvězdy a obíhají okolo sebe ve vzdálenosti 2,1 AU.

Epsilon Indi A je poměrně blízkou hvězdou a exoplaneta se nachází poměrně daleko od ní. Na obloze to bude něco přes 3 obloukové vteřiny. Celý systém tak může být skvělým cílem pro přímé pozorování Dalekohledem Jamese Webba a také pro astrometrická pozorování již dávno pracující družice Gaia. Máme tedy minimálně teoretickou možnost prozkoumat planetu třemi nezávislými metodami.

Zdroj: Detection of the closest Jovian exoplanet in the Epsilon Indi triple system

Reklama