Credit: ESA/ATG medialab, CC BY-SA 3.0 IGO
Tranzitující exoplaneta. Credit: ESA/ATG medialab, CC BY-SA 3.0 IGO

Evropská kosmická agentura (ESA) vybrala v rámci Cosmic Vision k realizaci další kosmický dalekohled. ARIEL (Atmospheric Remote-Sensing Infrared Exoplanet Large-survey) se zaměří na výzkum atmosfér exoplanet.

ARIEL je dalekohled s průměrem 1 metru, který pracuje v infračervené oblasti spektra (2-8 μm). Na palubě bude jeden pasivně chlazený spektrometr. Do vesmíru se ARIEL vydá v roce 2028 a bude dopraven do libračního centra L2.

V jeho hledáčku bude přes 500 tranzitujících exoplanet o velikosti Neptunu až Jupiteru. Primárně půjde o exoplanety s teplotou nad 600 Kelvinů.

Cíle tedy nebudou možná tak atraktivní (nepůjde o žádné druhé Země), ale i tak bychom se měli dozvědět velké množství informací o vývoji atmosfér exoplanet. ARIEL tím navíc uvolní ruce nákladnějším dalekohledům, jako je třeba JWST, které se mohou věnovat průzkumu jednotlivých a konkrétních menších planet.

Kosmický dalekohled ARIEL. Credit: ESA/STFC RAL Space/UCL/Europlanet-Science Office
Kosmický dalekohled ARIEL. Credit:
ESA/STFC RAL Space/UCL/Europlanet-Science Office

ARIEL bude využívat osvědčené metody, se kterými již dnes pracuje například dalekohled Spitzer. Během tranzitu planety dokáže prozkoumat její atmosféru transmisní spektroskopií (atmosféra zanechá ve spektru hvězdy svůj otisk).

Kromě toho ale dokáže měřit také fáze planety a emise z denní strany. Vědci tak budou moci sestavit teplotní mapy exoplanet a zjistit, zda se v nich vyskytují mraky.

To ale není vše. Vzhledem k tomu, že dalekohled bude pracovat 4 roky, vědci budou mít dobrou příležitost pozorovat globální změny v atmosféře planety.

Na projektu se podílí 50 institucí ze 12 zemí (Velké Británie, Francie, Itálie, Německa, Nizozemska, Polska, Španělska, Belgie, Rakouska, Dánska, Irska a Portugalska).

Dříve se uvádělo, že dalekohled vynese raketa Vega-C. Nyní se píše o raketě Ariane 6.

Reklama