Beta Pictoris b v představách malíře. Credit: ESO L. Calçada/N. Risinger (skysurvey.org)
Beta Pictoris b v představách malíře. Credit: ESO L. Calçada/N. Risinger (skysurvey.org)

Beta Pictoris b je jednou z mála exoplanet, kterou pozorujeme přímo. Jedná se o obra o hmotnosti 7 Jupiterů, který okolo své hvězdy oběhne jednou za 22 let ve vzdálenosti necelých 10 AU.

H. Hoeijmakers a jeho kolegové vzali starší data ze spektrografu SINFONI, který se nachází na dalekohledu VLT v Chile, a vyvinuli zcela novou techniku zvanou molekulární mapování.

Díky nové technice se jim podařilo objevit v atmosféře molekuly, které nejsou vidět v signálu hvězdy.

V současné době známe složení atmosfér mnoha plynných obrů na základě transmisní spektroskopie. V případě tranzitující exoplanety zanechá atmosféra planety svůj otisk ve spektru hvězdy.

V případě Bety Pictoris b máme složení atmosféry, které bylo získáno ze skutečné fotografie planety!

Molekulární mapy Bety Pictoris. Credit: Hoeijmakers et al.
Molekulární mapy Bety Pictoris. Credit: Hoeijmakers et al.

Na obrázku výše vidíte různé molekulární mapy Bety Pictoris. Na mapách vody a oxidu uhelnatého je exoplaneta zřetelně vidět. Naopak na mapách metanu a amoniaku není vidět vůbec. Atmosféra planety by tedy měla být bohatá na vodu a oxid uhelnatý.

Technika molekulárního mapování by měla být dostupná i prostřednictvím budoucích přístrojů ERIS (VLT), Harmoni (Extrémně velký dalekohled, ELT) a NIRSpec a MIRI na kosmickém dalekohledu JWST.

Související:

PicSat je malý, ale šikovný! Lovec tranzitů se zaměří na Betu Pictoris

Zdroj: Medium-resolution integral-field spectroscopy for high-contrast exoplanet imaging: Molecule maps of the β Pictoris system with SINFONI

Reklama