WASP-39b Credit: NASA, ESA, and G. Bacon (STScI)
WASP-39b Credit: NASA, ESA, and G. Bacon (STScI)

Exoplaneta WASP-39b byla objevena v roce 2011. O pět let později se na její atmosféru podíval Hubblův kosmický dalekohled. Nyní byly uveřejněny výsledky.

Vědcům se podařilo získat transmisní spektrum exoplanety WASP-39b, což znamená, že atmosféra planety zanechala ve spektru světla hvězdy svůj otisk.

WASP-39b je označován jako horký saturn. Okolo své hvězdy oběhne za 4 dny a jeho teplota bude okolo 1000 Kelvinů. Se Saturnem ze Sluneční soustavy má podobnou hmotnosti – 0,28 Jupiteru. Jedná se ale nafouklý svět, který je o 30 % větší než Jupiter.

Vědci získali spektrum v blízké infračervené části spektra (0,8 až 1,7 µm) a objevili značně množství vody v atmosféře planety. Má ji tam být 3krát více, než obsahuje Saturn.

Přítomnost vody je důkazem, že planeta nevznikla v místech, kde dnes obíhá, ale mnohem dál od hvězdy za tzv. sněžnou čárou. Jedná se o oblast v protoplanetárním disku, ve které je už dostatečně nízká teplota, aby tam mohla voda existovat ve formě ledových krystalků.

Zdroj: The Complete transmission spectrum of WASP-39b with a precise water constraint

Reklama