Dalekohled Kepler, credit: NASA
Dalekohled Kepler, credit: NASA

Vědci objevili 275 kandidátů a potvrdili 149 exoplanet díky datům z mise K2 dalekohledu Kepler. Data pocházejí z kampaní 0 až 10, což znamená z období od března 2014 do června 2016.

V současné době končí kampaň číslo 16, během které Kepler pozoroval mimo jiné hvězdokupu Jesličky. Mise se pomalu blíží ke svému konci. Kepler už jede doslova na výpary. Palivo dochází a až dojde úplně, bude to znamenat konec příběhu lovce exoplanet.

V nové studii získali vědci spektra 275 kandidátů, kteří obíhají hvězdy jasnější než 13 mag a vypočítali pravděpodobnost, že pozorovaní kandidáti jsou falešnými poplachy. U 149 kandidátů je pravděpodobnost falešného poplachu menší než 0,1 %. Z tohoto počtu bylo 39 dříve považováno za kandidáty a 56 planet je zcela nových. Většina planet má oběžnou dobu kratší než 20 dní a velikost mezi 1 a 4 poloměry Země.

Celkově se už během mise K2 podařilo objevit přes 300 potvrzených exoplanet.

Zajímavým přírůstkem je EPIC 205904628 (HIP 110758, HD 212657). Okolo hvězdy obíhá planeta s poloměrem 2,8 Země s periodou 10 dní. Samotná planeta příliš zajímavá není, ale její mateřská hvězda ano. Jedná se o hvězdu o jasnosti 8,24 mag, což je nejjasnější hvězda ve viditelných vlnových délkách, u které kdy Kepler objevil planetu.

Nezmiňujeme to úplně náhodně. Kepler zejména v primární misi objevoval planety u vzdálenějších a méně jasných hvězd.

Na Mysu Canaveral se už chystá ke startu družice TESS, která bude naopak hledat planety u jasných a blízkých hvězd. Tyto exoplanety budou pro budoucí výzkum mnohem vhodnější. Start TESS proběhne někdy po polovině dubna.

Zdroj: 275 Candidates and 149 Validated Planets Orbiting Bright Stars in K2 Campaigns 0-10

Reklama