Před 4 lety touto dobou začal na dalekohledu Gemini pracovat planetární zobrazovač (Gemini Planet Imager –GPI).

V listopadu 2014 se vědci pustili do průzkumu asi 600 mladých hvězd. Ke konci roku 2014 prozkoumal GPI už více než 400 z nich.

Mladé hvězdy nejsou v hledáčku GPI náhodou. Přístroj dokáže částečně blokovat světlo hvězdy. V kombinaci s adaptivní optikou (pro minimalizaci vlivu zemské atmosféry) a pokročilým zpracováním obrazu dokáže GPI najít přímým zobrazením větší exoplanety. Vidí je díky tomu, že jsou stejně jako mateřská hvězda ještě mladé a tedy poměrně horké.

Na videu z přehlídky více než 400 hvězd je šum, hnědí trpaslíci, ale také hvězdy – ať už další složky daného hvězdného systému, nebo hvězdy, které se jen náhodně promítají do blízkosti zkoumané hvězdy. Jsou tam ale i exoplanety milionkrát slabší než mateřská hvězda a disky trosek.

Reklama