Pekelný svět v představách malíře. Credit: NASA/Kepler Mission/Dana Berry
Pekelný svět v představách malíře. Credit: NASA/Kepler Mission/Dana Berry

Jednou ze skupin exoplanet, kterou jsme odhalili díky Keplerovi, je USP. Pod touto zkratkou se ukrývá termín ultra-short-period planets nebo-li planety s ultra krátkou oběžnou dobou.

Obvykle se tím myslí planety o poloměru 0,6 až 2 Zemí (většina jsou ale o něco větší než Země) a oběžnou dobou kratší než jeden pozemský den.

Do sbírky nově přibyla EPIC 246393474 b. Jedná se o UPS s nejkratší oběžnou dobou a současně známou hmotností.

Rok na povrchu trvá 6,7 hodin

Planeta má poloměr 1,5 Země a hmotnosti 5,3 Zemí, což znamená, že její hustota bude asi 8000 kg/m3. EPIC 246393474 b se skládá z horin a železa, přičemž železo se bude podílet na maximálně 70 % celkové hmotnosti pekelného světa.

Planeta obíhá okolo oranžového trpaslíka ve vzdálenosti jen 1 milionů km s periodou 6,7 hodin. Země obíhá okolo Slunce rychlostí 30 km/s, nově objevená exoplaneta desetkrát rychleji. Teplota na povrchu bude přes 2000 Kelvinů.

Exoplanetu objevil dalekohled Kepler v rámci 12. kampaně mise K2, která probíhala od prosince 2016 do dubna 2017.

Související článek

Jak vznikají pekelné země u cizích hvězd?

Zdroj: EPIC 246393474 b: A 5-M⊕⊕ super-Earth transiting a K7 V star every 6.7 hours

Reklama