Pozice Tau Ceti v souhvězdí Velryby. Credit: Stellarium
Pozice Tau Ceti v souhvězdí Velryby. Credit: Stellarium

Tau Ceti rozhodně patří mezi nejslavnější hvězdy. Je vidět pouhým okem a zapsala se také do historie hledání mimozemských signálů. V roce 1960 u Tau Ceti a Epsilon Eridani hledal Frank Drake v Green Bank jako vůbec první člověk signál mimozemských civilizací. Svým projektem Ozma tehdy položil základny SETI.

Nyní astronomové hlásí objev několika planet u Tau Ceti. Chtělo by se říct, že znovu. Už krátce před Vánocemi roku 2012 oznámili vědci objev pěti možných planet s oběžnými dobami 14 až 642 dní. Planeta e s oběžnou dobou 168 dní měla ležet v obyvatelné oblasti nebo spíše poblíž vnitřního okraje. Existence těchto planet se ale nepodařila zcela prokázat.

Jednou z hlavních překážek při hledání exoplanet měřením radiálních rychlostí je šum. Čím menší amplitudu výchylky radiálních rychlostí planeta způsobí, tím hůře se její signál odlišuje od pouhého šumu. Situaci samozřejmě zhoršuje aktivita samotné hvězdy.

Planetární systém Tau Ceti – dle studie z roku 2012

Planeta
Hmotnost (Mz)
Oběžná doba (dny)
Velká poloosa (AU)
Výstřednost
Tau Ceti b
2,0
13,9
0,105
0,16
Tau Ceti c
3,1
35,4
0,195
0,03
Tau Ceti d
3,6
94,1
0,374
0,08
Tau Ceti e
4,3
168,1
0,552
0,05
Tau Ceti f
6,6
642
1,35
0,03

Nyní vyšla nová studie, jejíž autoři jsou podobní těm z roku 2012. Vědci věří, že se jim podařilo najít důkazy pro šum v závislosti na vlnové délce. Na základě pozorování spektrografu HARPS pak identifikovali čtyři exoplanety. Vzhledem k možné existenci předešlých planet, pojmenovali první nově objevenou planetu písmenem g.

Planetární systém Tau Ceti – dle studie z roku 2017

Planeta
Hmotnost (Mz)
Oběžná doba (dny)
Velká poloosa (AU)
Výstřednost
Tau Ceti g
1,8
20
0,13
0,06
Tau Ceti h
1,8
49,4
0,24
0,23
Tau Ceti e
3,9
162,8
0,53
0,18
Tau Ceti f
3,4
636,1
1,33
0,16

Když si porovnáme nové výsledky s těmi z roku 2012, tak zde máme dvě nové planety (g a h). Existenci planet s oběžnými dobami 14 a 35 dní autoři v nové studii nepotvrdili. Existují také důkazy o signálu s periodou 92 dní, ale autoři ho nemohou potvrdit jako planetu.

Konzervativní obyvatelná oblast by se v případě Tau Ceti měla nacházet ve vzdálenosti 0,7 až 1,26 AU, což by znamenalo, že planeta e se pohybuje poblíž vnitřního okraje obyvatelné oblasti (0,54 AU) a planeta f zase poblíž vnějšího okraje (1,3 AU).

Tau Ceti najdeme ve vzdálenosti 11 světelných let směrem v souhvězdí Velryby. Má hmotnost a velikost asi 78% Slunce, poloviční zářivost a nižší povrchovou teplotu.

Zdroj: Color difference makes a difference: four planet candidates around tau Ceti

Reklama