Merkur. Credit: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington – NASA/JPL.
Merkur. Credit: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington – NASA/JPL.

Zejména díky Keplerovi byla v posledních letech objevena řada planet o hmotnost pod 15 Zemí, které ale mají velmi rozdílné hustoty.

Pokud známe poloměr i hmotnost, můžeme vypočítat hustotu planety a alespoň přibližně říci něco o jejím složení. Planety s vyšší hustotou budou kamennými světy a naopak ty s menší hustotou budou obsahovat z velké části těkavé látky. Planety s hustotou někde uprostřed mohou mít různé složení, ale předpokládá se, že se bude dost často jednat o světy s kamenným jádrem a větší vodíkovou atmosférou.

Velmi zajímavým případem jsou planety s ultra krátkou oběžnou dobou. Jedná se o světy, na kterých trvá rok méně než 24 hodin. Je zajímavé, že planety s menší hmotností a ultra krátkou dobou oběhu mají velmi vysoké hustoty. Je prakticky vyloučeno, že by měly vodíkovou atmosférou.

Velmi důležitým aspektem při vývoji planet bude postupná ztráta atmosféry vlivem vysokých dávek záření od blízké hvězdy.

Bylo by dobré mít systém se dvěma podobnými planetami, která se ale nacházejí v různých vzdálenostech od hvězdy a dostávají různé dávky ultrafialového záření. A Kepler takový systém našel.

Dvě planety o podobné hmotnosti, ale každá jiná

K2-106 je hvězda jen nepatrně menší a méně hmotná než Slunce. Okolo hvězdy obíhají dvě planety o podobné hmotnosti, ale zcela rozdílných hustotách.

První planeta má hmotnost 7,69 ± 0,82 Země, druhá pak 6,79 ± 2,29 Země. Planeta b oběhne okolo hvězdy za 13,6 hodin, vnější planeta za 13,3 dní.

Poloměr první planety bude přibližně 1,52 Země a hustota 12 000 kg/m3. Druhá planeta bude mít velikost 2,6 Země a hustotu výrazně menší – velmi zhruba 2 400 kg/m3.

K2-106b není jedinou známou exoplanetou, která má poměrně malou hmotnost, ultra krátkou oběžnou dobu a velmi vysokou hustotu. Podobných planet existuje více. Příkladem je třeba KOI-1843.03 s dobou oběhu jen 4,4 hodiny a hustotu větší než 7 000 kg/m3. Dalším příkladem je EPIC 203533312 s dobou oběhu 4,4 hodiny a hustotou 8900 kg/m3.

Tyto planety jsou světy bez atmosféry, o kterou vlivem extrémních dávek záření od hvězdy přišly. Často mohou být velmi bohaté na železo. K2-106b může být tvořená z železa z více než 50 % a musela tedy vzniknout v oblasti, která byla bohatá na železo. Přirovnat bychom ji mohli k Merkuru. Na povrchu bude teplota přibližně 2200 Kelvinů.

Zdroj: K2-106, a system containing a metal rich planet and a planet of lower density

Reklama