OGLE-2016-BLG-1195Lb v představách malíře. Credit: NASA/JPL-Caltech
OGLE-2016-BLG-1195Lb v představách malíře. Credit: NASA/JPL-Caltech

Po několika horkých super zemích skočili astronomové do království ledu. Exoplaneta OGLE-2016-BLG-1195Lb bude patrně ledovým světem.

Planeta má podobnou hmotnost jako Země. Dokonce obíhá také přibližně stejně daleko od hvězdy, jako obíhá Země kolem Slunce. Mateřskou hvězdou je ale zřejmě hnědý trpaslík. Množství záření, které planeta dostává, tak bude velmi nízké a planeta bude chladným světem.

Poučení čtenáři asi tuší, že nová exoplaneta byla objevena metodou gravitačních mikročoček. Svědčí o tom její název. OGLE je polský projekt věnující se gravitačním mikročočkám a BLG znamená, že se planeta nachází v galaktické výduti.

Mateřská hvězda svou gravitací ohnula a zesílila světlo vzdálené hvězdy a totéž udělala i planeta.

OGLE-2016-BLG-1195Lb je dokonce exoplanetou s nejmenší hmotností, která kdy byla objevená pomoci gravitační mikročočky.

Do následného pozorování se zapojila také síť KMTnet (Korea Microlensing Telescope Network), která má přístroje v Austrálii, Chile a Jižní Americe. Pozorování se zúčastnil i kosmický dalekohled Spitzer, což je obzvláště cenné. Dalekohled se nachází na heliocentrické dráze daleko od Země. Pozorováním mikročočkové události ze dvou vzdálených míst je možné změřit tzv. mikročočkovou paralaxu, což astronomům pomůže upřesnit některé údaje o pozorovaných objektech.

OGLE-2016-BLG-1195Lb se nachází 13 tisíc světelných let od nás.

Parametry planety a hvězdy

  • Hmotnost planety: 1,32 Země (+0,41 / – 0,28)
  • Velká poloosa: 1,11 AU (+0,13 / -0,10)
  • Hmotnost hvězdy: 0,072 Slunce (+0,014 / -0,010)

Zdroje: An Earth-mass Planet in a 1-AU Orbit around a Brown Dwarf, NASA

Reklama