Jupiter na snímku ze sondy Juno. Credits: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS
Jupiter na snímku ze sondy Juno. Credits: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS

Existují skupiny asteroidů, které mají velmi podobnou oběžnou dráhu jako Jupiter. Říká se jim Trojané a nacházejí se v okolí libračních center Jupiteru neboli asi 60 stupňů před Jupiterem a 60 stupňů za Jupiterem.

Astronomové ale objevili asteroid s označením 2015 BZ509, který má sice také přibližně podobnou dráhu jako obr Sluneční soustavy, ale na rozdíl od Trojanů má retrográdní pohyb.

Většina planet ale i dalších objektů ve Sluneční soustavě se pohybuje proti směru hodinových ručiček, což souvisí se vznikem Sluneční soustavy. Pokud se objekt pohybuje opačným směrem, říkáme takovému oběhu retrográdní.

2015 BZ509 se pohybuje po retrográdní, mírně protáhlé a také nakloněné dráze. Vůči rovině oběžné dráhy Jupiteru má sklon přibližně 17 nebo s ohledem na retrográdní pohyb spíše 163 stupňů.

Samotný retrográdní pohyb je velmi zajímavý, ale astronomy spíše zaujalo, jak mohl 2015 BZ509 vůbec přežít. Na své dráze se totiž dostává blízko Jupiteru, což je samozřejmě gravitačně velmi dominantní objekt. Podobná setkání proto končí gravitačním kopancem a změnou oběžné dráhy. 2015 BZ509 je ale na své dráze zřejmě stabilní po dobu stovek tisíc let. Jak je to možné?

2015 BZ509 využívá tzv. retrográdní koorbitální rezonance. V roce 2012 ho předpověděl Anthony Dobrovolskis a 2015 BZ509 je prvním potvrzených objektem, který ho využívá.

Na své dráze se 2015 BZ509 přiblíží k Jupiteru dvakrát – jednou je uvnitř jeho dráhy a podruhé zase vně jeho dráhy. Oba efekty se vzájemně vyruší, což 2015 BZ509 pomáhá udržet stabilní dráhu!

Podle vědců má 2015 BZ509 přibližně 3 km a mohlo by se jednat o kometu.

Zdroj: JPLA retrograde co-orbital asteroid of Jupiter

Reklama