Foto: Pachango, CC BY-SA 3.0

Nejen hvězdy existují v párech. Ve Sluneční soustavě máme tzv. binární planetky. Dvě planetky obíhají okolo společného těžiště. Astronomové se zaměřili na jeden možný bývalý pár. Další důkaz existence planety Devět?

Astronomové použili přístroj OSIRIS na největším dalekohledu světa (Grand Telescopio Canarias), aby se podívali na dvě tělesa za dráhou Neptunu — 2004 VN112 a 2013 RF98.

Dráhy obou těles jsou si v jistém ohledu podobné. Velmi blízko od sebe leží například tzv. orbitální póly. Tímto směrem ukazuje pomyslné linie, která protíná střed dráhy a je kolmá k rovině oběžné dráhy. Je to v podstatě podobné pólu na nebeské sféře. Orbitální pól ale nevychází z osy rotace ale oběžné dráhy.

Vědce kromě zpřesnění dráhy zajímalo také možné složení obou těles. Zaměřili se na spektrální svah obou těles (závislost odrazivosti na vlnové délce). Podle získaných dat se zdá, že obě tělesa budou mít podobné složení.

Podle závěrů studie byla obě transneptunická tělesa kdysi binárním tělesem. Přiblížení k zatím stále ještě jen hypotetické planetě Devět před 5 až 10 miliony let obě tělesa rozdělilo.

Ze simulací vyplývá, že by planeta Devět měla mít hmotnost 10 a 20 Zemí a pohybovat se 300 až 600 AU daleko.

Zdroj: Visible spectra of (474640) 2004 VN112–2013 RF98 with OSIRIS at the 10.4 m GTC: evidence for binary dissociation near aphelion among the extreme trans-Neptunian objects