Horký jupiter, credit: NASA
Horký jupiter, credit: NASA

Astronomové objevili pomoci dalekohledu KELT novou tranzitující exoplanetu. Jedná se o horkého a nafouknutého horkého jupitera.

Hvězda BD+60 1538 (TYC 3865-1173-1) má hmotnost asi 1,5 Slunce a je poměrně horká (přibližně 6700 Kelvinů).

Automatický dalekohled KELT u této hvězdy objevil horkého jupitera. KELT-18b je o 18 % hmotnější ale o 60 % větší než Jupiter. Hustota planety by měla být asi 377 kg/m3. Jedná se o jednou z nejvíce nafouknutých exoplanet.

Astronomové získali spektra mateřské hvězdy pomoci 1,5 m dalekohledu na Fred Lawrence Whipple Observatory a také provedli mnoho následných pozorování tranzitu planety pomoci dalekohledů po celém světě.

Na mateřskou hvězdu by ale rádi nasadili také Rossiterův-McLaughlinův efekt. Pomoci něj lze u větších tranzitujících exoplanet změřit sklon jejich oběžné dráhy vůči rovině rovníku mateřské hvězdy.

Exoplaneta nejdříve zakryje tu část disku hvězdy, která se k nám vlivem rotace hvězdy přibližuje a poté tu část, která se od nás vzdaluje. Pokud není úhel mezi rovinou rovníku a rovinou oběžné dráhy nulový, je křivka radiálních rychlostí deformována.

K čemu je to v případě KELT-18b dobré? Planeta by měla obvykle obíhat přibližně v rovině rovníku hvězdy, ale známe případy, kdy tomu tak není a sklon dráhy je dosti velký (desítky stupňů a to i více než 90).

Za nakloněnou dráhu může interakce s jinou planetou nebo hvězdným průvodcem. V případě KELT-18b mohlo hrát roli to druhé. Podle objevitelské studie se totiž asi 1100 AU od mateřské hvězdy nachází další menší hvězda, která mohla oběžnou dráhu planety značně naklonit.

TIP: Jak to vypadá, když je dráha planety nakloněná, se můžete podívat v dřívějším článku Kepler-56 aneb jaké nářadí je potřeba k naklopení planetární soustavy?

Zdroj: KELT-18b: Puffy Planet, Hot Host, Probably Perturbed

Reklama