51 Peg b. Credit: ESO/M. Kornmesser/Nick Risinger, CC BY 4.0
51 Peg b. Credit: ESO/M. Kornmesser/Nick Risinger, CC BY 4.0

Astronomové se podívali na první známou exoplanetu 51 Peg b a objevili důkazy o přítomnosti molekul vody.

51 Peg b je první objevenou exoplanetou – pokud tedy odmyslíme objevy planet u pulsarů. Jedná se o horký jupiter o hmotnosti nejméně 0,47 Jupiter a oběžnou dobou 4,2 dní.

Exoplaneta netranzituje, takže neznáme její velikost a ani nemůžeme získat transmisní spektrum atmosféry planety v době tranzitu.

Jayne Birkby a její kolegové pozorovali planetu pomoci spektroskopu CRIRES na dalekohledu VLT. Celkem získali 42 spekter s vysokým rozlišením, které jim umožnily přímou detekci Dopplerova posuvu absorpčních čar vody ve spektru atmosféry 51 Peg b. Metan nebo oxid uhličitý se detektovat nepodařilo.

Největší výzvou pro astronomy bylo odstranění tellurických čar (kontaminace zemskou atmosférou). Jakmile se jim to povedlo, museli ještě porazit spektrum samotné hvězdy, které je samozřejmě až 10 000x silnější než spektrum světla odrážené planetou. Vytvořili k tomu různé modely atmosféry s využitím spekter vody, oxidu uhličitého a to samozřejmě v různých hojnostech a při různých tlacích, teplotách apod.

K objevu 51 Peg b došlo v roce 1995. O dva roky později byla její existence zpochybněna, ale další měření radiálních rychlostí objev potvrdila. Nová studie, a pozorování posuvu spektrálních čar atmosféry samotné planety, je tak sice formální, ale přesto další důkaz existence 51 Peg b.

Astronomové také dali dohromady na 640 měření radiálních rychlostí 51 Peg, ze kterých nevyplývá, že by se planeta okolo hvězdy pohybovala po eliptické dráze.

Zdroj: Discovery of water at high spectral resolution in the atmosphere of 51 Peg b

Reklama