Credit: NASA/Kepler Mission/Dana Berry
Credit: NASA/Kepler Mission/Dana Berry

Obyvatelná zóna je oblast okolo hvězdy, ve které může mít případná planeta podmínky vhodné k udržení vody v kapalném skupenství. Co se ale stane, pokud do diskuse zapojíme také ultrafialové záření?

K obyvatelné oblasti se v oblasti prezentace nových objevů upínají veškeré naděje. Ve skutečnosti je to ale hodně složité. Parametry obyvatelné oblasti jsou založeny na občas ne zcela přesných parametrech mateřské hvězdy a především na velmi zjednodušených klimatických modelech samotných planet, o nichž taky nevíme příliš mnoho.

Přítomnost planety v obyvatelné oblasti navíc nemusí vůbec znamenat, že má planeta na svém povrchu skutečně podmínky v hodné k životu.

Vliv UV záření

Dva japonští vědci přišli ještě s jedním pohledem na obyvatelnou oblast. Do diskuse totiž zapojili ultrafialové záření. Asi každý ví, že UV záření je důležité, ale nesmí se to ním přehánět. Na jedné straně zde máme tvorbu vitamínu D a na straně druhé strašáka v podobě zákeřné rakoviny kůže.

V případě života obecně je to hodně podobné. Rozumné množství UV záření je důležité pro život, jak ho známe. Příliš mnoho UV záření ale může poškodit například DNA.

Vědci se podívali na to, jak dobře se překrývá klasická obyvatelná zóna s oblastí, kde je přiměřené množství UV záření. Situace se bude samozřejmě pro různé hvězdy lišit. V rámci simulace se autoři podívali na hvězdy o hmotnosti 0,08 až 4 Slunce a různé úrovně metalicity — množství prvků těžších než hélium.

Výsledky jsou hodně zajímavé a mírně pesimistické. Pro hvězdy s metalicitou podobnou Slunci se obě zóny překrývají pouze u hvězd o hmotnosti 1,0 až 1,5 slunce. Jak úroveň metalicity klesá, překrývající se část obou zón se zužuje také. U hvězd s metalicitou setiny sluneční metalicity se dokonce nepřekrývají vůbec a to bez ohledu na hmotnost hvězd.

Samozřejmě ani velké množství UV záření nemusí nutně znamenat, že je planeta neobyvatelná. Pomoci může například přítomnost většího oceánu.

Zdroj: A simple evolutional model of the UV habitable zone and the possibility of persistent life existence: the effects of mass and metallicity

Reklama