Credit: Gabi Perez / Instituto de Astrofísica de Canarias
Credit: Gabi Perez / Instituto de Astrofísica de Canarias

Velmi dobře to okomentovala slavná astronomka a lovkyně exoplanet Debra Fischerová. Představte si, že vidíte prázdnou ptačí klec a vedle sedí kočka, které z tlamy čouhají žluté chlupy. Asi tušíte, co se stalo, i když s jistotou to tvrdit nemůžete.

V případě hvězdy HIP68468, která se nachází 300 světelných let od nás, šlo o něco podobného. Ale vezměme to od začátku.

Spektrograf HARPS se už nějaký ten pátek zaměřuje na hvězdy podobné Slunci – bez nadsázky na solární dvojčata. Do zorného pole se mu dostala také HIP 68468, kterou mezi léty 2012 a 2016 pozoroval celkem 43 nocí. Astronomové u hvězdy objevili dvě planety.

HIP 68468b má hmotnost asi 3 Země a obíhá okolo hvězdy ve vzdálenosti 0,03 AU. O něco dál ve vzdálenosti 0,66 AU obíhá planeta o hmotnosti nejméně 26 Zemí. Můžeme tedy mluvit o super-Zemi velmi blízko od hvězdy (oběžná doba jen 1,8 dní) a o planetě hmotnější než Neptun na dráze, po které se okolo Slunce pohybuje Venuše.

Je zřejmé, že obě planety nevznikly na současných pozicích, ale migrovaly. A je možné, že si tato migrace vybrala svou daň.

Astronomové se podívali také na složení hvězdy a zjistili vyšší obsah žáruvzdorných prvků ve srovnání se Sluncem. HIP 68468 také obsahuje 4x větší množství lithia, než by se u hvězdy se stářím 6 miliard let očekávalo. Kde se prvky v atmosféře hvězdy vzaly? Podle hypotézy hvězda pozřela kamennou exoplanetu o hmotnosti asi 6 Zemí.

Zdroj: The Solar Twin Planet Search. V. Close-in, low-mass planet candidates and evidence of planet accretion in the solar twin HIP 68468

Reklama