OGLE-2007-BLG-349 v představách malíře, credit: NASA, ESA, and G. Bacon (STScI)
OGLE-2007-BLG-349 v představách malíře, credit: NASA, ESA, and G. Bacon (STScI)

Jak vypadá objevování exoplanet na konci roku 2016? Podívejte se na několik zajímavých přehledů.

Dělat nějakou statistiku u exoplanet je dosti těžké, protože k tomu musíte vždy připojit podrobný komentář toho, jaká kritéria jste zvolili. A každý katalog exoplanet k tomu přistupuje jinak. Jedním z mnoha příkladů jsou velmi hmotné exoplanety, které jsou už tak hmotné, že je lze považovat spíše za hnědé trpaslíky. Bohužel hmotnost se dost často odhaduje hůře, takže není tak jednoduché udělat řez mezi oběma světy.

Následující čísla a přehledy je proto nutné brát s rezervou. Celkem dnes známe přes 3400 exoplanet a 575 multiplanetárních systémů (hvězd, okolo kterých obíhá více než jedna planeta).

Na prvním grafu jsou vidět jednotlivé metody detekce. Tranzitní metoda je dnes dominantní metodou a to samozřejmě hlavně díky Keplerovi.

Počty exoplanet podle metod jejich objevení.
Počty exoplanet podle metod jejich objevení.

Jen u části exoplanet známe poloměr i hmotnost.

Exoplanety dle poloměrů v násobcích Země.
Exoplanety dle poloměrů v násobcích Země.
Objevené exoplanety dle hmotnosti v násobcích hmotnosti Země.
Objevené exoplanety dle hmotnosti v násobcích hmotnosti Země.

Kepler

Kepler zatím objevil 4747 kandidátů a potvrzených exoplanet. Těch již potvrzených je nyní 2331.

Už delší dobu probíhá také mise K2. V rámci této mise bylo objeveno 458 kandidátů, 173 exoplanet bylo potvrzeno.

Celkem 297 kandidátů od Keplera se pohybuje v obyvatelné oblasti nebo přesněji definováno: má rovnovážnou teplotu mezi 180 a 310 K nebo má oslunění 0,25 až 2,2 (od své hvězdy dostává tyto násobky záření ve srovnání s tím, co dostává Země od Slunce). Celkem 55 kandidátů z tohoto počtu má poloměr menší než 1,8 Země.

Graf níže ukazuje dominantní postavení Keplera při hledání exoplanet.

Exoplanety objevené (a potvrzené) od Keplera a objevené jinými metodami.
Exoplanety objevené (a potvrzené) od Keplera a objevené jinými metodami.
Potvrzené exoplanety a kandidáti od Keplera dle velikosti v násobcích Země.
Potvrzené exoplanety a kandidáti od Keplera dle velikosti v násobcích Země.

Zdroj dat: NASA Exoplanet Archive

Reklama