Příprava Evropského navigačního systému Galileo pokračuje. Před pár dny se do vesmíru vydaly družice s pořadovými čísly 15 až 18. Celý systém s celkovým počtem 30 družic bude snad hotový v roce 2020.

Reklama