Horký jupiter HD 149026 b v představách malíře. Credit: NASA/JPL-Caltech
Horký jupiter v představách malíře. Credit: NASA/JPL-Caltech

Kepler v rámci osmé kampaně své nové mise K2 objevil velmi hustého horkého jupitera.

EPIC 220504338b je dalším velmi hustým světem. Na základě pozorování dalekohledu Kepler se podařilo odhadnout poloměr planety na 0,91 Jupiteru. Spektrální pozorování přístroje FEROS (2,2 m dalekohled MPG v Chile) pak dodala údaj o hmotnosti, která by měla být asi 1,28 Jupiteru. Hustota planety je něco přes než 2 000 kg/m3.

Planeta obíhá okolo své mateřské hvězdy s periodou 5,8 dní. Mateřská hvězda přitom jako kdyby z oka vypadla Slunci – má prakticky stejnou hmotnost, velikost i věk.

EPIC 220504338b je jednou z nejhustějších exoplanet o hmotnosti menší než 2 Jupitery. Pod plynou obálkou se nejspíše bude nacházet obří jádro o hmotnosti přes 110 Zemí.

Zdroj: EPIC 220504338b: A dense hot-Jupiter transiting a solar analogue

Reklama