Magellanovy dalekohledy, Autor: Jan Skowron, CC BY-SA 3.0, Wikipedia
Magellanovy dalekohledy, Autor: Jan Skowron, CC BY-SA 3.0, Wikipedia

Dvě hvězdy obíhají okolo společného těžiště a každá z nich má vlastní planetární systém.

Nedávno jsme řešili objev Proximy b. Stále existuje možnost, že okolo hvězdy Alfa Centauri B také obíhá alespoň jedna planeta. Dvě planety v jednom hvězdném systému? Zajímavé, ale představte si dvojhvězdu, kde okolo každé z hvězd obíhá obyvatelná planeta. Cool téma pro sci-fi.

Astronomové nyní podobný systém objevili. Obyvatelné planety to sice nejsou, ale i tak je objev velmi zajímavý.

HD 133131 tvoří dvě hvězdy podobné Slunci, které obíhají okolo sebe ve vzdálenosti 360 AU. Obě hvězdy byly velmi dlouho v hledáčku programu na Magellanově dalekohledu na chilské observatoři Las Campanas.

Magellanovy dalekohledy jsou ve skutečnosti dva – každý má 6,5 m, ale nás bude zajímat ten s označením II. Od roku 2002 na něm běží program věnující se hledání exoplanet měřením radiálních rychlostí u 500 nejbližších hvězd.

Větší z hvězd (HD 133131A) pozoroval přístroj MIKE (Magellan Inamori Kyocera Echelle) od roku 2003 do roku 2009. Poté se přešlo na spektrograf PFS (Planet Finder Spectrograph). V letech 2010 až 2015 měřil radiální rychlosti obou hvězd.

Tři planety u dvou hvězd

Okolo hvězdy „A“ obíhají dvě planety o hmotnosti minimálně 1,43 a 0,63 Jupiteru ve vzdálenosti 1,44 a 4,8 AU.

Okolo hvězdy „B“ pak obíhá planeta o hmotnosti nejméně 2,5 Jupiterů a to ve vzdálenosti 6,40 ± 0,59 AU. Oběžná doba bude přes 16 let, což je jedna z nejdelších mezi exoplanetami objevenými měřením radiálních rychlostí.

Všechny tři planety se okolo svých hvězdných matek pohybují po protáhlých eliptických drahách. HD 133131 Bb má dráhu nejvíce excentrickou s výstředností 0,6.

Hvězdy jsou poměrně staré (zřejmě kolem 9,5 miliard let) a chudé na kovy (prvky těžší než hélium). To je velmi zajímavé, protože obsah kovů v hvězdě samozřejmě něco vypovídá o složení původní mlhoviny, z níž vznikly nejen hvězdy ale také planety. Vztah mezi metalicitou a planetami je klíčový pro lepší pochopení vzniku planet.

Zdroj: The Magellan PFS Planet Search Program: Radial Velocity and Stellar Abundance Analyses of the 360 AU, Metal-Poor Binary „Twins“ HD 133131A & B

Reklama