Moduly Keplera Credits: NASA Ames and Ball Aerospace
Moduly Keplera Credits: NASA Ames and Ball Aerospace

Kosmický dalekohled Kepler měl technické problémy. Nyní je zpět a pracuje na 10. kampani v rámci mise K2.

Kepler měl další technické problémy. Šetření ukázalo, že problém leží v oblasti detektorů. Kepler má celkem 25 modulů, což jsou na obrázku výše ony čtverečky. Čtyři moduly v rozích jsou určeny k jemnému navádění, zbývajících 21 k vědeckým účelům.

Kepler nyní přišel o modul číslo 4. Není to první případ, modul č. 4 je třetím porouchaným modulem. Zorné pole Keplera se tím zmenší, ale není to žádná katastrofa. Už v návrhu mise se počítalo s tím, že moduly budou postupně odcházet. Když uvážíme, že je Kepler v drsných vesmírných podmínkách už 7 let, je 85 % funkčních modulů stále velmi dobré číslo.

Kepler do 20. září pokračuje v 10. kampani v rámci mise K2. Poté se pootočí a začne pozorovat novou oblast.

Na obrázku níže vidíte zorné pole pro kampaň 10. Červeně jsou označeny již nefunkční moduly 3 a 7 a v červené kružnici jsme označili nově nefunkční modul 4.

field10-finalZdroj: NASA

Reklama