Wow signál, Zdroj: The Ohio State University Radio Observatory and the North American AstroPhysical Observatory (NAAPO)
Wow signál, Zdroj: The Ohio State University Radio Observatory and the North American AstroPhysical Observatory (NAAPO)

Už více než 50 let se pokoušíme zachytit signály mimozemských civilizací. Zatím bez výsledků, nejnadějnějším případem byl wow signál.

Psal se 15. srpen 1977 a radioteleskop na Big Ear Radio Observatory v Ohio State University zachytil podezřelý signál. Když pak Jerry Ehman vyhodnocoval data z radioteleskopu, zakroužkoval na výstupu z tiskárny šest znaků 6EQUJ5 a připsal k nim slovo wow!

Tato čísla udávají intenzitu signálu – čísly od 0 do 9, poté od 10 písmeny abecedy. Wow signál měl přijít z oblasti v souhvězdí Střelce.

Na internetu najdete samozřejmě celou řadu „teorií“ a to včetně rozluštěných poselství mimozemšťanů nebo pozice planetárních systémů, ze kterých signál přišel. No ale teď vážně… původ signálu samozřejmě zůstává nejasný.

Se zajímavou teorií nyní přišel Antonio Paris (St. Petersburg College). Podle něj existuje možnost, že se zdroj signálu nacházel ve Sluneční soustavě. Nejednalo se ovšem o umělý objekt ale o oblak vodíku z dvojice komet.

Signály mimozemských civilizací se hledají právě v oblasti čáry vodíku na vlnové délce 21 cm, která odpovídá 1420 MHz. Vodík je totiž nejběžnější prvek ve vesmíru, takže otcové SETI si mysleli, že právě tudy vede nejlepší cesta.

Paris má samozřejmě i dvojici podezřelých. Od 27. července do 15. srpna 1977 se dvě komety 266P/Christensen a P/2008 Y2 (Gibbs) pohybovaly v okolí Chi Sagittarii – tedy v zorném poli radioteleskopu a v místech, odkud přišel wow signál.

Zdroj: Hydrogen Clouds from Comets 266/P Christensen and P/2008 Y2 (Gibbs) are Candidates for the Source of the 1977 “WOW” Signal

Reklama