Hubblův dalekohled prozkoumal atmosféry deseti horkých jupiterů. Credit: NASA, ESA
Hubblův dalekohled prozkoumal atmosféry deseti horkých jupiterů. Credit: NASA, ESA

Vědci se pomoci Hubblova dalekohledu a také částečně kosmického dalekohledu Spitzer podívali na atmosféry deseti horkých jupiterů.

Jedná se o komplexní přehlídku atmosfér horkých jupiterů. Zřejmě poprvé máme údaje o atmosférách na jednom místě, ale význam studie leží i někde jinde.

Atmosféra se samozřejmě nejlépe zkoumá u tranzitujících exoplanet. U nich rozlišujeme dvě fáze, při nichž lze získat o atmosféře potřebné informace. V době tranzitu exoplanety získáváme transmisní spektrum, kdy spektrum atmosféry zanechá ve spektru hvězdy otisk.

Planeta se pak ale v průběhu svého oběhu dostane také za hvězdu. Předtím než se schová a poté, co se zase objeví, pozorujeme denní stranu planety a získáváme tak tepelný profil.

Není ovšem důležité pouze to, kdy v průběhu oběhu planetu pozorujeme – respektive planetu samozřejmě nevidí ani Hubblův dalekohled, ten fakticky pozoruje jen hvězdu. Důležitá je rovněž vlnová délka a v případě nové studie astronomové pozorovali v poměrně velkém rozsahu od 0,3 po 5 mikrometrů.

Hubblův dalekohled prozkoumal atmosféry deseti horkých jupiterů. Credit: NASA, ESA
Hubblův dalekohled prozkoumal atmosféry deseti horkých jupiterů. Credit: NASA, ESA

Mít širokou škálu vlnových délek je velmi důležité. Astronomy totiž nezajímá jen složení atmosféry ale také hloubka tranzitu – jak moc poklesne jasnost hvězdy v době, kdy před ní planeta přechází. Hloubka tranzitu je závislá na poloměru planety ale prakticky rovněž na vlnové délce. Pokud jsou v atmosféře oblaka, jeví se planeta větší ve viditelném světle a menší v infračerveném. Takže i když planetu nevidíme, můžeme určit, zda je bez oblak nebo je naopak zahalená oblačností.

Studie vrhá světlo na jeden z problémů horkých jupiterů. Tyto planety sice obíhají blízko svých hvězd, ale vznikly podstatně dál od nich. Dosavadní průzkum atmosfér horkých jupiterů ukázal, že poměrně často pozorujeme v jejich atmosférách jen velmi malé množství vodní páry. Existují dvě možná vysvětlení: buď byla voda nějakým způsobem odstraněná z disku, z něhož horcí jupiteři vznikali nebo nás planeta tak trochu mate – oblaka v atmosféře mohou zabránit detekci vodní páry.

Nová studie ukazuje, že druhá možnost může být ta správná. Silné absorpční čáry vody byly objeveny právě v atmosférách planet, které budou obsahovat jen minimum oblačnosti.

Zdroj: A continuum from clear to cloudy hot-Jupiter exoplanets, spacetelescope.org

Reklama