Středoškolský student Dominick Rowan se podílel na velmi zajímavé studii, která přinesla i objev nové exoplanety.

Jupiter… největší planeta Sluneční soustavy, jeden z nejjasnějších objektů na obloze, královská hvězda ale především dost klíčové těleso ve Sluneční soustavě. Vlastně po Slunci druhé nejdůležitější. Jeho vliv na Zemi je zdá se pozitivní, protože bychom tu dnes jinak nebyli.

Když se ale podíváme na cizí planetární systémy, nacházíme podobně hmotné planety často velmi blízko svých hvězd. Horcí jupiteři vznikli v říši ledu mnohem dál od svých současných bydlišť a po svém vzniku migrovali. Jak moc je to běžné?

D.RowanPhoto

Středoškolský student Dominick Rowan se podílel na zajímavé studii. Prošel množství dat z Keckova dalekohledu (celkem více než 1000 hvězd). Cílem bylo odhadnout, jak časté jsou planety podobné Jupiteru – nejen do hmotnosti (spíše typu) ale právě vzdálené oběžné dráhy.

Při své práci spolupracoval Rowan s astronomem Stefanem Meschiarim a jeho programem Systemic Live, který je online na netu (http://www.stefanom.org/systemic-live/). Program slouží pro vizualizaci dat ze spektrografů – tedy měření radiálních rychlostí. Stejný astronom je mimochodem také autorem pěkné hry, ve které si můžete pohrát s gravitací a oběžnými dráhami fiktivních planet – více v dřívějším článku.

Celá práce samozřejmě nebyla jen o tom, najít určitý počet planet ve vzorku hvězd. Musíte totiž počítat i s případy, kdy spektrograf exoplanetu nenašel.

Suma sumárum podle studie se planety podobné Jupiteru vyskytují jen asi u 3 % hvězd. To může mít docela velké důsledky. Malý výskyt podobných planet může znamenat, že migrace obřích planet je poměrně účinná a že když obří planeta vznikne v oblasti okolo 5 AU od hvězdy, má spíše menší šanci zůstat v této oblasti. Pokud velká část těchto planet migruje, nemusí to být úplně dobrá zpráva pro případní vnitřní planety.

Při této příležitosti nelze nezmínit teorii, podle níž migraci Jupiteru zastavil Saturn, takže jsme možná měli velké štěstí.

V rámci studie bylo také shromážděno 109 měření radiálních rychlosti hvězdy HD 32963, u které byla objevena planeta o hmotnosti 0,7 Jupiteru a oběžné době 6,5 let.

Zdroj: The Lick-Carnegie Exoplanet Survey: HD32963 — A New Jupiter Analog Orbiting a Sun-like Star, mcdonaldobservatory.org

Reklama