Kepler-438b, Credit: Mark A Garlick / University of Warwick
Kepler-438b, Credit: Mark A Garlick / University of Warwick

Podle některých je exoplaneta Kepler-438b potenciálně nejobyvatelnější exoplanetou, kterou jsme zatím našli. Jenomže nová studie je studenou či spíše horkou sprchou pro podobné úvahy.

V souhvězdí Lyry ve vzdálenosti 470 světelných let nalezneme červeného trpaslíka Kepler-438. Kepler u něj před časem objevil exoplanetu, která je podle mnohých tou Zemi nejpodobnější. Už v době se ale planetě nedávaly příliš velké šance, pokud jde o podmínky vhodné k životu. Bude to spíše o něco chladnější verze Venuše…

Venuše je slavná pro svou atmosféru a to může být u Kepler-438b kamenem úrazu. Planeta má poloměr 1,1 Země a okolo své hvězdy oběhne jednou za 35 dní. Od hvězdy přitom dostává o 40 % více záření.

Kepler sleduje jasnosti hvězd. V případě první mise to byly po dlouhou dobu desítky tisíc hvězd. Získané údaje o jasnosti (světelné křivky) lze využít nejen k hledání exoplanet či odhalení dvojhvězd ale také pro astrofyzikální účely.

David Armstrong (University of Warwick, UK) a jeho kolegové vzali data a podívali se na zoubek hvězdám, u kterých Kepler objevil potenciálně obyvatelné exoplanety.

V případě červeného trpaslíka Kepler-438b se podařilo zjistit, že u něj dochází k obrovským erupcím každých asi 200 dní. Tyto erupce jsou minimálně 10x silnější než rekordní erupce pozorované u Slunce. To ale není ten největší problém. Erupce budou doprovázeny výrony koronální hmoty (CME).

Silné CME mohou postupně připravit exoplanetu o atmosféru. Bude samozřejmě záležet na magnetickém poli planety, ale šance na to, že je Kepler-438b obyvatelným světem tím ještě více klesly.

Kepler-438b jako Zemi nejpodobnější?

Kdo ví… v tisových zprávách i odborné studii je Kepler-438b označována za tu dosud nejnadějnější potenciálně obyvatelnou exoplanetu, kterou jsme objevili. Je ovšem otázka, zda tomu tak před uveřejněním nové studie vůbec bylo.

Seřadit exoplanety podle obyvatelnosti není snadné. Ta je větší než Země, ta zase dostává více záření a tamta má vázanou rotaci a obíhá červeného trpaslíka. Je to asi stejně těžké, jako byste chtěli najít člověka, který se vám co nejvíce podobá… záleží na parametrech.

V případě Kepler-438b vycházejí autoři z indexu ESI, který má právě podobné porovnání udělat. Je pravdou, že Kepler-438 má nejvyšší ESI (0,88), takže je skutečně Zemi nejpodobnější. Problém je, že index pracuje třeba i s hmotností planety a tu neznáme.

Zdroj: The Host Stars of Keplers Habitable Exoplanets: Superflares, Rotation and Activity

Reklama