Už příští rok bude v Číně dokončen FAST (Five-hundred-meter-Aperture Spherical radio Telescope). Jak už název napovídá, půjde o radioteleskop s průměrem 500 metrů. Pro srovnání uveďme, že legendární Arecibo má průměr přibližně 300 metrů.

Reklama