Video: ledová pláň a hory na Plutu

NASA zveřejnila video, které zachycuje průlet nad horami Norgay, které byly neformálně pojmenovány po šerpovi Edmunda Hillaryho (Tenzing Norgay). Planina pak dostala jméno Sputník.


Animace byla sestavena na základě snímků z přístroje LORRI ze vzdálenosti 77 tisíc km. Nejmenší detaily, které lze rozeznat, mají velikost asi jednoho kilometru.