Credit: ESO
Credit: ESO

Čtenáři webu mohli zasílat své návrhy na pojmenování exoplanety v rámci kampaně Mezinárodní astronomické unie, do které jsme se zapojili.

Z návrhu jsme nakonec vybrali ty nejlepší. Bohužel v předešlém článku byl menší šotek. Mateřská hvězda se jmenuje Errai, což ovšem neznamená ovčácký pes ale pastýř. To je ale konec konců podobné a na výběr návrhů to nemělo vliv.

Museli jsme vyřadit návrhy, které nesplnily pravidla. Řada čtenářů poslala návrh, ale nikoliv zdůvodnění, případně jen v té podobě, před kterou jsme jasně varovali (jako „líbí se mi to“, „prostě proto“ atd.).

Náš vybraný návrh nebude konečný, ale bude ještě soupeřit s návrhy ostatních organizací a budou o něm hlasovat lidé z celého světa. Proto by měl mít mezinárodní charakter. IAU navíc doporučuje jednoslovný návrh.

Hlasování skončilo.

Podrobnosti o jednotlivých návrzích tak, jak je zaslali čtenáři:

Kumarbi: Gamma Cephei B se stane za 1000 let po Polárce novou severní hvězdou. Kumarbi je chetitský bůh, ktorý převezal vládu po svém otci Anu, bohu oblohy. Tento symbolismus odevzdání moci se sem tedy hodí.

Tibrin: Vo filme Hviezdne vojny planeta Tibrin

Abu: Překlad z akkadštiny :: otec (nebo také rodič)

Mammuthus: Exoplaneta o hmotnosti téměř dvakrát větší než Jupiter si označení „mammuthus“, tedy „mamut“, zaslouží. Zároveň je toto pravěké zvíře všeobecně známé a snadno zapamatovatelné. Zvolil jsem latinskou verzi slova, která je jazykově neutrální.

Gallifrey: Mám rád sci-fi seriál Doctor Who a planéta pánov času sa volá Gallifrey takže sa mi to tam celkom hodilo keď sa materská hviezda volá Errai :) a tiež sa to dobre vyslovuje: Gallierrai. Poznámka redakce: nakonec jsme se rozhodli navrhnout původní jméno Gallifrey

Orthos (latin.Orthrus): Grécky mytologický tvor – dvojhlavy pes, ktorý strážil stada obra Geryonesa pred zlodejmi. Vybrala som ho z dôvodu, názvu materskej hviezdy. Mohol by byť strážcom Errai…

Grex: Jméno „Grex“ znamená v latině „lovená ovce“ což se podle mě hodí k mateřské hvězdě „Errai“, která znamená „ovčácký pes“. Nevím v jakém je jazyce název hvězdy, ale podle mě to tolik nevadí, jsme přeci lidstvo ne :D

Hepara: Hepara znamená v maorštině pastýř. Je to jazyk Nového Zélandu, bohužel ale velmi upadá. Z toho důvodu jsem to jméno zvolila.

Frenum: z lat. střídmost, vlastnost, ctnost, kterou pro nás může symbolizovat ovčácký pes – pracovní pes, který dokáže upřednostnit oddanost stádu před loveckým pudem

Ovis: mateřská hvězda se jmenuje ,,ovčácký pes ,, proto planeta může nést název ,, Ovis ,, = ovce


 

gamma Cephei b

Gamma Cephei (Errai) je oranžový obr o jasnosti 3,2 mag. Hvězda je 5x větší a o 40% hmotnější než Slunce a nachází se 45 světelných let daleko. Hvězda má průvodce, kterým je ve vzdálenosti 20 AU červený trpaslík.

Planeta má hmotnost 1,85 Jupiteru a oběžnou dobu 903 dní. Okolo hvězdy obíhá ve vzdálenosti dvakrát větší než Země kolem Slunce. Planeta byla objevena pomoci metody měření radiálních rychlostí v roce 2003, ačkoliv první náznaky její existence pocházejí už z konce 80. let!

Reklama