Určitě jste někdy slyšeli o Dysonově sféře, se kterou přišel v roce 1960 fyzik Freeman Dyson. Úvaha vychází z předpokladu, že také ostatní civilizace potřebují energii a největším, poměrně dlouhodobým a hlavně levným zdrojem energie jsou hvězdy. Dysonova sféra proto předpokládá uzavření celé planetární soustavy do obří koule.

Před dvěma lety vyhlásila John Templeton Foundation seznam vítězných projektů, mezi kterými byly i některé, jejichž cílem bylo hledání projevů mimozemských civilizací v již získaných datech kosmických družic (viz náš tehdejší článek). Jedním z vítězů byl také Jason Wright z Pennsylvania State University.

Wright a jeho kolegové z projektu G-HAT (Glimpsing Heat from Alien Technologies Survey) nyní uveřejnili své výsledky. Astronomové prohledali data z infračervené družice WISE, která pracovala mezi lety 2009 a 2011. Cílem bylo nalezení velmi vyspělých civilizací.

Civilizace III. typu

V roce 1963 sestavil ruský astronom Nikolaj Kardaš stupnici vyspělosti civilizací. Civilizace prvního typu je taková, která dokáže využít veškerou energii své planety. Civilizace druhého typu dokáže využít energii své hvězdy a konečně civilizace třetího typu umí využít energii celé galaxie.

Wright a jeho kolegové hledali projevy právě takovéto civilizace. Pokud potřebuje velké množství energie, musí také vyzařovat velké množství infračerveného záření. Je to asi jako když si zapnete počítač a ten „hřeje“. Když provozujete velkou serverovnu, musíte už zařízení složitě chladit, protože vzniká velké množství tepla.

Ze 100 000 galaxií bylo vybráno 50 hvězdných ostrovů, které vypadaly podezřele a bylo nutné je pečlivě prozkoumat. Všechny zdroje infračerveného záření se ale nakonec ukázaly jako čistě přírodní úkazy.

Přesto ale průzkum přinesl několik zajímavých objevů – byly nalezeny objekty, o kterých astronomové dosud nevěděli. Jedním z nich je shluk objektů, které září v infračervené části spektra ale nejsou prakticky vidět ve viditelném oboru. Podle všeho by mohlo jít o skupinu mladých hvězd uvnitř dosud neznámého molekulárního mračna.

Zdroj: The Ĝ Infrared Search for Extraterrestrial Civilizations with Large Energy Supplies. III. The Reddest Extended Sources in WISE

Foto: Wikipedia, Adam Evans, CC BY 2.0

Reklama