Dysonova sféra. Zdroj: Wikipedia
Dysonova sféra. Zdroj: Wikipedia

Vědci budou hledat Dysonovy sféry…

Dnes jsem významnou měrou přispěl k hledání mimozemských civilizací. Podíval jsem se do šuplíků a zjistil, že tam nejsou…nebo nejsou vidět. Každopádně jsem rozšířil počet míst v Galaxii, kde se mimozemský život s největší pravděpodobností nenachází.

Ale teď vážně. Existuje řada projektů, které se snaží mimozemské civilizace nalézt. V době škrtů je asi dobrou zprávou, že se tak děje obvykle z „nevládních zdrojů“, případně jde o bonus v rámci jiných projektů.

Veřejnosti je nepochybně nejznámější SETI@home a jeho analýza signálů z vesmíru skrze distribuované výpočty. Cílem některých lidí je ovšem nalezení jiných stop. Existuje teorie, že vyspělá civilizace může ve svém nebo i vzdálenějším okolí provádět takové aktivity, které dokážeme současnou technikou najít. Krásným příkladem je Dysonova sféra. Ta vychází z předpokladu, že také ostatní civilizace potřebují energii a největším, poměrně dlouhodobým a hlavně levným zdrojem energie jsou hvězdy. Dysonova sféra proto předpokládá uzavření celé planetární soustavy do obří koule.

Ale existují také úvahy o méně extrémním řešení. Představte si prstenec „elektráren“, obíhající kolem hvězdy. Všechna tato zařízení můžeme teoreticky najít v datech z kosmických přístrojů díky jejich projevům nebo přesněji řečeno díky ovlivnění projevů hvězdy. Dysonova sféra by se například měla projevit v oblasti infračerveného záření, kdy hvězda bude v této části spektra zářit ale viditelné nikoliv. Jedny z prvních větších pokusů o nalezení Dysonovy sféry proto braly v potaz data z družice IRAS, která pracovala v 80. letech.

John Templeton Foundation nyní zveřejnila seznam vítězů grantů, mezi nimiž jsou i projekty amerických univerzit, které se zaměří na analýzu dostupných dat s cílem nalézt stopy mimozemských civilizací. Půjde nejen o tradiční a již dříve zkoušenou analýzu dat z družic pro infračervenou část spektra (Spitzer, WISE) ale také o průzkum fotometrických dat z dalekohledu Kepler.

Zdroj: newfrontiersinastronomy.org

 

 

Reklama