Přezdívá se jim Tatooine podle slavné planety se dvěma slunci z Hvězdných válek. Hollywood trochu předběhl astronomický výzkum, ale dnes už podobné planety nacházíme a to především díky Keplerovi. Cirkumbinární planety jsou takové, které obíhají okolo dvou hvězd současně. Máme tedy dvojhvězdu (dvě hvězdy obíhající kolem společného těžiště) a okolo nich obíhá planeta.

Dosud objevené cirkumbinární planety jsou podobné spíše Neptunu. Planetu o velikosti Země jsme zatím nenašli. Je to observační zkreslení nebo terestrické cirkumbinární planety jednoduše neexistují?

Benjamin Bromley a Scott Kenyon provedli simulace a zjistili, že podobné planety skutečně existovat mohou.

Dosud objevené cirkumbinární planety vznikaly zřejmě dál od dvojhvězdy a následně migrovaly směrem k nim. U planet zemského typu ale potřebujeme vznik ve vnitřních částech systému. Tam panuje chaos díky gravitačnímu vlivu ne jedné ale hned dvou hvězd, které obíhají kolek společného těžiště.

Planety vznikají shlukováním prachových zrn. Ty se v případě disku obklopujícího jednu hvězdu nejen shlukují, ale také rozbíjejí. To první ale převládá. V případě dvojhvězdy ovšem mohou být dráhy planetárních zárodků vlivem obou hvězd natolik chaotické, že kolize převládají.

Podle simulací mají dráhy planetárních zárodků nikoliv kruhové dráhy, jako je tomu u disků u jedné hvězdy, ale eliptické, což vede k tomu, že ke srážkám už nedochází v tak velkém rozsahu. Vznik terestrických cirkumbinárních planet by tedy měl být možný.

Zdroj: Planet formation around binary stars: Tatooine made easy, unews.utah.edu

Reklama