Nové fotografie povrchu komet  67P/Čurjumov-Gerasimenková mají rozlišení jen 15 cm na pixel.

Několik údajů o kometě.:Jádro má dvě části. Menší má rozměry 2,6 × 2,3 × 1,8 km a větší 4,1 × 3,3 × 1,8 km. Celkový objem komety je 21,4 km3. Hmotnost komety je 10 miliard tun, hustota 470 kg/m3.  

Přístroj OSIRIS dosud zmapoval 70% povrchu. Vědci ho rozdělili na 19 přesně ohraničených oblastí (viz obrázek níže). Lidé v ESA je pojmenovali po egyptských bozích. Regiony se od sebe liší. Některé jsou pokryté prachem, jiné mají hladký terén nebo naopak deprese, kruhové struktury apod. Celkem je na povrchu pět typů těchto oblastí. 

Přístroje sondy také zjistily, že složení atmosféry (komy) se liší v čase. V různé okamžiky dochází k nárůstům hodnot u vody, oxidu uhelnatého a oxidu uhličitého.

Credit: ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA

Reklama