Exoplaneta v představách malíře.

Astronomická nomenklatura má poměrně jednoduchá ale nikoliv jednotná pravidla. O názvech nebeských těles a útvarech na jejich povrchu rozhoduje výlučně Mezinárodní astronomická unie (IAU) podle různých kritérií.

V případě exoplanet je to poněkud nuda. Planeta je pojmenována podle své mateřské hvězdy. K jejímu názvu se přidá malé písmeno. Začíná se písmenem b, pak samozřejmě c, d, e, f apod. Pořadí se odvíjí podle toho, kdy byla planeta objevena a nikoliv nutně dle pořadí od hvězdy.

Samozřejmě existují výjimky. U tranzitujících exoplanet se často využívá jména přístroje, který planetu objevil (WASP-10 b, Kepler-10 b apod.). Ještě jinak je to u gravitačních mikročoček.

Již dlouho se vedou diskuse, zda exoplanetám nedávat poněkud atraktivnější jména. Přestože jsem odpůrcem podobných kroků, Mezinárodní astronomická unie spustila kampaň, která může mít velký popularizační přínos. Proto se do ní zapojily také Exoplanety.cz. Web už byl unii registrován a schválen.

Pojmenujte exoplanetu

Kampaň nyní vstoupila do nové fáze. Do 23:59 UT 15. února budou moci nejrůznější organizace vybírat až 20 exoplanet, které by měly být pojmenovány. Seznam exoplanet čítá 260 položek a jedná se o planety objevené do konce roku 2008.

Jakmile tato fáze skončí, budete moci vy (čtenáři Exoplanety.cz) vybrat jméno pro jednu exoplanetu. Nebude to samozřejmě konečné stádium. Náš návrh pak bude soupeřit s několika dalšími. Hlasovat budou moci lidé z celého světa. Vítězný návrh následně potvrdí Mezinárodní astronomická unie na svém valném shromáždění v Honolulu v srpnu tohoto roku. Jedná se o stejnou akci, na které bylo v roce 2006 v Praze vyhozeno Pluto ze seznamu planet.

Jména exoplanet budou oficiálně schválená, ale je otázkou, zda se ujmou. Vědecké označení se samozřejmě nezruší.

Pro návrhy jmen jsou stanovena určitá pravidla, o kterých se později zmíníme. Je dobré dodat, že se nehledá jméno přímo pro danou exoplanetu ale pro celý planetární systém a to včetně hvězdy.

Zapojí se také Češi

Zapojit čtenáře do první fáze by bylo obtížné. Váš čas proto nastane až někdy v únoru. V prvním kole dáme všem čtenářům možnost, aby zaslali své návrhy pomoci jednoduchého formuláře. Z těchto návrhů vybereme určitý počet, o kterém se bude hlasovat. Vše bude doplněno články a nejrůznějšími popularizačními aktivitami.

Seznam exoplanet, o kterých se hlasuje najdete zde.

Reklama