Metan byl v atmosféře Marsu objeven před 10 lety sondami z oběžné dráhy. Pokud je metan detekován na kamenné planetě, je to vždy extrémně zajímavý objev, protože to může značit přítomnost života nebo třeba geologické činnosti. Metan je navíc indikátorem probíhajícího nebo nedávného procesu. Pokud není do atmosféry doplňován, tak je postupem času zlikvidován slunečním zářením.

Curiosity začala hledat metan hned po přistání. Bylo provedeno několik měření, ale bez výsledku. Přesněji řečeno Curiosity vyloučila množství metanu větší než 1,3 ppb (miliardtin z celku).

Dnes ale NASA oznámila, že některá z měření přístroje SAM byla úspěšná. Na konci roku 2013 a na začátku letošního roku bylo změřeno 7 ppb metanu. Hodnoty ale rychle vyletěly a pak zase spadly na desetinu. Podle vědců to může znamenat, že je zdroj metanu velmi přesně lokalizován. Jeho původ samozřejmě zůstává záhadou.

Stejný přístroj potvrdil také přítomnost organických molekul ve vzorcích odebraných během vrtů. Bohužel nevíme, o jaké molekuly se přesně jedná. Chloristany v marsovské půdě mění při zahřívání vzorků v přístroji SAM strukturu organických sloučenin, takže jejich přesná identifikace je obtížná. Není také jasné, zda organické sloučeniny pocházejí z Marsu nebo se na rudou planetu dostaly při dopadu meteoritů.

Zdůrazněme, že oba objevy spolu nesouvisí. Metan nebyl detekován v místě, kde se vyskytují organické sloučeniny.

Zdroj: NASA

Reklama